Gymnázium Dačice, nabízí uchazečům o vzdělávání ve školním roce 2017/2018 přípravu na přijímací zkoušky konané v dubnu 2017.

Příprava se uskuteční formou tří odpoledních setkání s uchazeči v lednu až březnu 2017 a bude zaměřena na řešení ukázkových úkolů z přijímacích zkoušek z českého jazyka a z matematiky v minulých letech. Účast na přípravě je zdarma, zájemce se může zúčastnit všech tří setkání nebo jen některého z nich. Ukázky testů z minulých let je možné najít na www.cermat.cz

Termíny setkání:
1. úterý, 17. ledna 2017 od 15 hodin
2. středa, 15. února 2017 od 15 hodin
3. čtvrtek, 16. března 2017 od 15 hodin

Časový harmonogram setkání:
15:00 – 15:45 – ČJ pro žáky z 5. tříd ZŠ / M pro žáky z 9. tříd ZŠ
15:45 – 15:55 – přestávka
15:55 – 16:40 – M pro žáky z 5. tříd ZŠ / ČJ pro žáky z 9. tříd ZŠ

Místo konání:
Budova Gymnázia, Dačice, Boženy Němcové 213, 3. nadzemní podlaží, konkrétní učebny budou upřesněny v den konání.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme:
PaedDr. Aleš Morávek, ředitel školy, moravek@gymn-dacice.cz
Mgr. Milan Točík, zástupce ředitele, tocik@gymn-dacice.cz