V sobotu dne 9. 9. 2017 vyjela čtyřčlenná skupina Gymnázia Dačice na přespolní běh, který se konal v Rakousku ve městě Gross-Siegharts. Byl to již 23. ročník. Skupinu tvořili tito studenti – Ondřej Poledník (sekunda), Jindřich Poledník (tercie), Jakub Šimánek (kvinta) a Štěpán Pokorný (1. ročník). Studenti byli velice úspěšní – každý si přivezl na památku pohár. Organizace této sportovní akce byla na velice dobré úrovni. Studenti dostali pamětní medaili, po závodě občerstvení. Při závěrečném posezení ve společenském domě si mohl každý objednat něco k jídlu.

Novinkou při závodě bylo to, že každý závodník měl na botě čip a ten byl v cíli snímán senzorem. Poděkování patří organizátorům – hlavně panu Fröhlichovi – řediteli soutěže, panu Zibuschovi a M. Schelmovi – oba jsou pracovníci na radnici. Na závěr bych chtěl poděkovat všem čtyřem studentům za vzornou reprezentaci školy v zahraničí (studenti využili konverzaci jak v němčině, tak i v angličtině).

Výsledky přespolního běhu:

Mladší žáci – Schüler I – 1. místo – Ondřej Poledník
Starší žáci – Schüler II – 1. místo – Jindřich Poledník
Mládež – Jugend – 2. místo – Štěpán Pokorný, 3. místo – Jakub Šimánek

vedoucí akce: Mgr. Karel Chalupa