S platností od 1. září 2017 byla usnesením Rady Jihočeského kraje zřízena Školská rada při Gymnáziu Dačice. Jejími členy jsou paní Ing. Marta Krechlerová a pan František Přikryl zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a učitelé školy, pan Mgr. Luboš Krátký a pan Mgr. Karel Tobolka, zvolení pedagogickými pracovníky školy. Jako zástupci zřizovatele ve školské radě byli jmenováni pan Jiří Albrecht, zastupitel Dačic, a pan Ing. Karel Macků, starosta Dačic.

Nově zřízená školská rada se sešla ke svému ustavujícímu zasedání v pondělí 11. 9. 2017. Schválila jednací řád, seznámila se s legislativním rámcem své činnosti a zvolila předsedkyní paní Ing. Martu Krechlerovou.

PaedDr. Aleš Morávek, ředitel školy