Z celkového počtu 20 absolventek a absolventů oktávy v roce 2017 poskytlo škole zpětnou vazbu o přijetí k pomaturitnímu vzdělávání 18. Z nich 17 bylo přijato ke studiu na vysokých školách, jedna absolventka bude pokračovat ve vzdělávání na konzervatoři v hudebním oboru. Sledujeme-li zaměření studia na vysokých školách, jednoznačně dominují obory zdravotnické a sociální (celkem 7), dále následují ve třech případech obory ekonomické a vždy jedenkrát jsou zastoupené obory pedagogické, technické, farmacie, lesnictví a dřevařství, gastronomie a hotelnictví, cizí jazyky a cestovní ruch. V šesti případech míří naše absolventky a naši absolventi za svým vysokoškolským studiem do Brna, v pěti případech do Českých Budějovic, dvakrát do Prahy a do Jihlavy a jedenkrát do Pardubic a do zahraničí.

Informaci o pomaturitním uplatnění jsme dále získali od 25 absolventek a absolventů 4. ročníku čtyřletého gymnázia z celkového počtu 28. Většina z nich, konkrétně 23, bude pokračovat ve vzdělávání na vysokých školách, v jednom případě na jazykové škole a v jednom případě jsme zaznamenali nástup do zaměstnání. Vysokoškolské studium je nejčastěji orientované na pedagogické obory (5) a na obory zdravotnické a sociální (4), dále pak filozofické (3), farmaceutické (2), ekonomické (2), elektrotechniku a informační technologie (2), sportovní studia, chemické, zemědělské, přírodovědecké a veterinární hygieny a ekologie (vždy v jednom případě). Celkem v deseti případech odcházejí absolventky a absolventi 4. ročníku na vysoké školy do Českých Budějovic, devětkrát do Brna, třikrát do Hradce Králové a jedenkrát do Prahy.

PaedDr. Aleš Morávek