Naše škola uzavřela smlouvu se společností Laktea, o.p.s. jako schváleným žadatelem o podporu v rámci projektu „Mléko do škol“ na dodávky neochucených mléčných výrobků. Na základě této smlouvy bude dostávat každý žák školy zdarma neochucené mléčné výrobky. V měsíci září a říjnu to bude vždy neochucené mléko, od listopadu 2017 si budou moci žáci vybírat kromě mléka ještě plátkový sýr, neochucený jogurt nebo žervé a zvýšit by se měla také četnost dodávek z původních dvou měsíčně na čtyři. PaedDr. Aleš Morávek