Ve středu 27. září 2017 se sešli zvolení zástupci jednotlivých tříd školy, aby zahájili činnost studentského parlamentu ve školním roce 2017/2018. Nejprve se seznámili s návrhem jednacího řádu, který jednomyslně schválili. Poté došlo k volbě předsedy a místopředsedy. Předsedkyní studentského parlamentu byla zvolena Denisa Hledíková ze septimy, v případě potřeby jí bude jako místopředseda zastupovat Antonín Málek se sexty.

Věřím, že nově ustavený studentský parlament naváže na dobrou zkušenost svých předchůdců v uplynulých třech letech a že bude svou činností naplňovat smysl svého zřízení, kterým je podpora vzdělávací, výchovné a zájmové činnosti žáků školy a zajištění možnosti aktivně se podílet na rozhodování ve věcech, které se týkají jejich života ve škole.

PaedDr. Aleš Morávek