Poslední prosincový školní den se i letos odehrával ve znamení blížících se svátků vánočních. Od rána probíhaly vánoční besídky jednotlivých tříd, spolužáci se vzájemně obdarovávali drobnými dárky, ochutnávali cukroví a těšili se na nadcházející volné dny. Po deváté hodině nás navštívil žesťový soubor Základní umělecké školy v Dačicích vedený panem učitelem Stanislavem Kamínkem. V jeho podání jsme v prostorách školních chodeb a schodiště vyslechli řadu vánočních písní a koled. Dostalo se i na zpěv, v podání pana učitele zazněla žertovná vánoční píseň z Podkrkonoší, která měla jako obvykle u posluchačů velký úspěch.

Na vystoupení žesťového souboru navázali žáci naší školy, kteří pod vedením paní učitelky Petry Uchytilové nacvičili v rámci vyučování hudební výchovy pro své spolužáky drobná hudební překvapení. Postupně se nám představovaly třídy od primy až po kvartu, kde se hudební výchově věnují všichni žáci. Na vyšším gymnáziu už jsou to jenom ti, kteří si hudební výchovu zvolili v kvintě a sextě nebo v 1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia jako volitelný předmět. Každé z vystoupení bylo odměněno zaslouženým potleskem, ať už se jednalo o zpěv nebo o hudební doprovod. A ten byl, pokud jde o výčet nástrojů, velmi pestrý. Slyšeli jsme hru na klávesy, žesťové, strunné i bicí nástroje.

Poděkování patří všem hudebníkům a jejich oběma vyučujícím. Opět se jim podařilo nás všechny posluchače naladit na sváteční notu, navodit vánoční náladu, přestože pohled z okna na krajinu bez sněhu blížícím se vánočním svátkům nenasvědčuje.

Přeji příjemné prožití Vánoc a do roku 2018 pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, úspěchů a spokojenosti všem žákům, zaměstnancům a příznivcům naší školy.

PaedDr. Aleš Morávek