Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 řešili zájemci z řad nejstarších studentů naší školy testy společnosti SCIO připravované pro projekt „Národní srovnávací zkoušky“(NSZ). Výsledky testů NSZ využívají mnohé vysoké školy jako jedno z kritérií přijímacího řízení. Pro společnost SCIO je přínosná zpětná vazba získaná pilotováním testů studenty středních škol, pro ty zase možnost vyzkoušet si „nanečisto“, co řešení takového testu obnáší a jak jsou na tom se svými znalostmi a schopnostmi tyto znalosti uplatnit.

Naše škola se zúčastnila pilotování testů již potřetí. V letošním školním roce si žáci maturitních tříd spolu se svými spolužáky z cca 150 středních škol z celé ČR mohli vyzkoušet testy z matematiky, chemie, biologie, anglického jazyka, základů společenských věd a obecných studijních předpokladů. K posledně jmenovanému testu se mohli kromě maturantů přihlásit i studenti předmaturitního ročníku, což také v hojném počtu učinili.

Výsledky našich studentů jsme obdrželi těsně před vánočními svátky, počátkem měsíce ledna s nimi vyučující příslušných předmětů seznámili své studenty. Vzhledem k tomu, že v rámci jednotlivých oborů řešili studenti zpravidla testy různé obtížnosti, nelze z výsledků vyvozovat žádné jednoznačné závěry. Zajímavé je snad jen sledování tzv. percentilu, tj. ukazatele, který vypovídá o tom, kolik procent všech řešitelů příslušného testu zaznamenalo výsledek horší než daný student. V několika případech nás potěšil u studentů maturitního ročníku percentil 100, tzn. že byli nejúspěšnějšími ze všech, kteří daný test řešili. V mnoha případech se percentily pohybují nad hodnotami 75. Nejlepších celkových výsledků dosáhla skupina angličtinářů z oktávy s průměrným percentilem 81,6. Za nimi následují matematici ze 4. ročníku (66,2) a účastníci testů ze ZSV z oktávy (65,6). Na závěr nutno dodat, že testy společnosti SCIO mají povahu rozřazovacích testů, řešit všechny jejich otázky stihne ve vymezeném čase jen málokdo.

PaedDr. Aleš Morávek