Ve čtvrtek 18. ledna 2018 na naši školu zavítal muž zákona, pan praporčík Jiří Kupec z Obvodního oddělení Policie ČR v Dačicích. Naše gymnázium navštěvuje každoročně, účelem přednášek je seznámit studenty kvinty a 1. ročníku s trestním právem a trestní odpovědností mladistvých.

Pan praporčík nám ve zkratce vysvětlil některé zákony Ústavy ČR, které se nás mohou bezprostředně týkat. Dále jsme se dozvěděli něco o problematice užívání návykových látek a také nejdůležitější dopravní předpisy (týkající se zejména jízdy na kole). Poslední téma, jež jsme si vyslechli, nás obeznámilo s úskalími, které s sebou mohou přinášet sociální sítě a jejich malé zabezpečí.

Děkujeme panu Kupcovi za čas, jenž nám věnoval a vedení školy za zprostředkování přednášky.

Bára Lesná (ve spolupráci s ostatními spolužáky)