24.1. 2018 se uskutečnilo okresní kolo v matematické olympiádě, kategorie Z9.

Z Gymnázia Dačice z kvarty se zúčastnili dva žáci. Kryštof Blažek se umístil na 4. místě a Alexandra Palánová na krásném 2. místě, za které obdržela diplom a věcnou cenu. Oběma účastníkům děkuji za skvělou reprezentaci školy a přeji jim hodně chutě do řešení dalších matematických úloh!

RNDr. Alena Smejkalová