V letošním roce proběhla mezinárodní soutěž Matematický klokan v pátek 16. března. Naše škola se tradičně zapojila účastí žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia v rámci dopoledního vyučování a zájemců z řad žáků vyššího stupně osmiletého gymnázia a čtyřletého gymnázia poslední vyučovací hodinu s prodloužením do odpoledních hodin, neboť kategorie pro starší soutěžící jsou náročnější nejenom obtížností úloh, ale také časovou dotací na jejich řešení.

V kategorii Benjamín pro primu a sekundu se díky účasti žáků těchto tříd na lyžařském kurzu zapojilo do soutěže pouze sedm žákyň. Nejúspěšnějšími řešitelkami byly Linda Povová a Tereza Lesná z primy a Petra Pavlíková ze sekundy.

Terciáni a kvartáni soutěžili v kategorii Kadet v celkovém počtu čtyřiceti řešitelů. Nejlépe si vedla Barbora Kopačková z kvarty, těsně za ní se umístila její spolužačka Alexandra Palánová a nejúspěšnější trojici této kategorie doplnil Vojtěch Kameník z tercie.

Kategorie Junior spojila dohromady soutěžící z kvinty, sexty a 2. ročníku. Druháci David Novák a Jiří Kohout se umístili na prvních dvou místech, na třetím místě stanul Jakub Čurda ze sexty. Celkem se v této kategorii zapojilo do soutěže osm řešitelů.

Nejstarší kategorii Student ovládli maturanti z matematiky ze 4. ročníku a z oktávy doplnění třemi septimány v celkovém počtu deseti soutěžících. Nejúspěšnější byla trojice chlapců ze 4. ročníku ve složení Václav Steinhauser, Vojtěch Novák a Filip Urbanec.

Všem soutěžícím, nejen těm výše jmenovaným nejúspěšnějším, patří poděkování vyučujících matematiky za jejich úsilí vynaložené při řešení zajímavých matematických úloh.

PaedDr. Aleš Morávek