Krajské kolo chemické olympiády kategorie C se uskutečnilo v Českých Budějovicích dne 18. 4. 2018. Naši školu reprezentoval student 2.ročníku Jiří Kohout.

Stal se úspěšným řešitelem, i když se dopustil chyby, která se mu promítla i do dalších úkolů a tím zbytečně ztratil body. Důležité je, že Jirku chemie baví a chce se i v příštím školním roce zúčastnit chemické olympiády vyšší kategorie B.

Děkuji a blahopřeji.

Ing. Jana Dvořáková