Ve čtvrtek 10. května 2018 jsme se my, třídy kvinta a 1. ročník, vydaly do Prahy na veletrh Svět knihy 2018. V 7 hodin ráno nás vyzvedl pan Nekula s malým autobusem a bez problémů nás dovezl až před Průmyslový palác v Holešovicích, kde se veletrh konal. Na výstavišti jsme dostali rozchod, a každý si tak mohl najít svůj žánr literatury. Hlavními tématy letošního veletrhu byl Komiks a Převratné 20. století, čestným hostem byl stát Izrael.

Po knihách nás ještě čekalo Lapidárium na výstavišti, kde jsme si prohlédli tamější expozici, zahrnující originály soch od středověku až po bronzovou plastiku maršála Radeckého.

Následně jsme se přesunuli do centra, kde jsme dostali rozchod, abychom mohli nasytit hladové krky. Do Dačic jsme se vrátili kolem 20. hodiny. Děkujeme paní učitelce Nevrklové a panu učiteli Krátkému za možnost podívat se do Prahy.

Bára Bubeníková, kvinta