Ve čtvrtek 21. června se žáci kvarty vydali do Městského kulturního střediska, aby si vyzkoušeli simulaci zasedání zastupitelstva vedenou panem starostou Ing. Karlem Macků.

Šest žáků bylo zvoleno jako radní, dva jako ověřovatelé zápisu, tři žáci do návrhové komise a ostatní byli zastupitelé. Program zasedání obsahoval šest bodů a k nim patřily i doplňující informace, které dostali kvartáni den předem, aby si je mohli v klidu pročíst.

Zasedání proběhlo v pořádku a žáci se téměř na všem shodli bez problémů. Jednalo se například o Ceně města Dačice za rok 2017, o finančním daru Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice nebo o prověřených prioritách občanů Dačic za rok 2018. Největší diskuze proběhla u bodu o problémech města, při které studenti měli nejvíce otázek.

Myslím, že akce pro nás byla velice přínosná, a děkujeme za příležitost vyzkoušet si, jak vypadá zasedání zastupitelstva.

Michaela Pešáková, kvarta