Letošní prváci už jsou u nás ve škole dva měsíce. Seznámili se, otrkali se, skamarádili se, postupně si zvykli a líbí se jim u nás. Jsou veselí, plní energie, někdy až moc upovídaní, ale vytvořili si dobrý třídní kolektiv, ve kterém se všichni cítí příjemně. V hodinách jsou pracovití, baví je a jde jim angličtina – moc jim přeji, aby jim to vydrželo a stále zdokonalovali své jazykové dovednosti. Dalším oblíbeným předmětem je zeměpis – zde je důvod jasný – protože Chalupa! :-) :-) :-). Mnozí jsou dobří ve sportu, a proto se těší na hodiny tělesné výchovy. Také společenské vědy a čtenářská a informační gramotnost, které jim přináší zajímavá témata, patří k Top 5 vyučovaným předmětům. Všichni prvákům přejeme, aby se jim na gymnáziu stále líbilo, aby se těšili do školy nejen na skvělý třídní kolektiv a oběd ve školní jídelně, ale také na načerpání nových vědomostí, poznání vlastních zájmů a preferencí vedoucích ke vhodně zvolenému zaměření jejich dalšího studia a na práci s oblíbenými učiteli.

Třídní učitelka Mgr. Naďa Koprová