Poslední středu před Vánoci se studenti gymnázia zúčastnili projektového vyučování na téma „Zima, advent, Vánoce“. Každý žák měl možnost zvolit si podle svého zájmu projekt, kterému se chtěl věnovat. Vyučování probíhalo zvlášť pro vyšší a nižší gymnázium, ale napříč třídami a pro všechny představovalo novou a snad i zajímavou zkušenost.