Výroční zprávu za rok 2018 najdete v přiloženém souboru.

Mgr. Milan Točík