Pozvánky k přijímacím zkouškám do čtyřletého a osmiletého gymnázia byly dnes odeslány formou doporučeného dopisu. Uchazeči o studium a jejich zákonní zástupci je tedy v nejbližších dnech naleznou ve svých schránkách.