V pondělí 27. května jsme se my, žáci z kvinty, sexty a septimy, pod dozorem Mgr. Němečkové, Mgr. Kloiberové a Mgr. Krátkého vydali do Divadla na Vinohradech. V brzkých ranních hodinách nás pan Nevrkla z BK Busu nabral u školy a vyjeli jsme směr Praha. Do Prahy jsme se dostali dříve, než bylo plánované, a tak jsme měli krátký rozchod. Poté jsme se všichni úspěšně usadili a netrpělivě očekávali začátek divadelního představení Revizor.

Během hry jsme se všichni velice dobře bavili, z čehož vyplývá, že se představení všem líbilo. Herci, jako například Ondřej Brousek („revizor” neboli úředník z Petrohradu), Aleš Procházka (hejtman), Václav Vydra (poštmistr) nebo Oldřich Vlach (Osip) a další podali výborné herecké výkony, které zábavnou hru podtrhly.

Po představení jsme přešli na Václavské náměstí, kde jsme dostali chvíli volna. Poté jsme se vrátili do autobusu a vyjeli směrem k domovu. Většinou jsme pospávali, ale také povídali a propadali zoufalství při představě, že další den budeme muset opět do školy. Za nás všechny chceme poděkovat našim paním učitelkám a panu učiteli za to, že měli tu odvahu s námi někam jet, a doufáme, že si výlet užili alespoň tak jako my a znovu si ho s námi zopakují třeba příští rok.

Sabrina M. Stelzlová a Nikol Koukalová, kvinta