Maturitních zkoušek se v letošním školním roce zúčastnilo celkem 29 žáků z oktávy a čtvrtého ročníku. Zkoušky začaly písemnými pracemi z českého a anglického jazyka v polovině dubna. Pokračovaly didaktickými testy z matematiky, češtiny a angličtiny na začátku května a završily se ústní částí, která probíhala v týdnu od 20. 5. Kromě jednoho studenta oktávy, jenž nedosáhl na potřebný počet bodů v didaktickém testu z českého jazyka, a jedné studentky 4. ročníku, která neuspěla u ústní zkoušky z angličtiny, u maturity všichni obstáli a ve středu 29. května jim bylo v sále ZUŠ Dačice na slavnostním ceremoniálu předáno maturitní vysvědčení. Absolventům přejeme, aby stejně úspěšně složili přijímačky na vysněnou vysokou školu, a dvěma neúspěšným studentům držíme palce u opravných zkoušek v září.

Mgr. Petra Mašátová