Psal se rok 2019, konkrétně čtvrtek 30. května, kdy jsme se my, nástupci letošních maturantů, septima a třetí ročník, pod dohledem paní učitelek Němečkové a Kloiberové, vydali na krásnou milovanou Moravu. Přestože kalendáři vládl květen, Květná zahrada v Kroměříži rozkvetlá nebyla. To nám ovšem nezabránilo výlet si náležitě užít. Květinovou památku UNESCO si každý mohl projít svým vlastním tempem, dostali jsme zde asi hodinový rozchod. Ze zahrady jsme se poté společně přesunuli do centra. Podívali jsme se na nádvoří Arcibiskupského zámku a do Podzámecké zahrady.

Poté jsme byli vypuštěni, abychom se najedli a prozkoumali město. Mohli jsme navštívit některou z příjemných restaurací nebo kaváren na náměstí, mohli jsme ochutnat čokoládu v místní čokoládovně, někteří z nás se vydali do zrcadlového bludiště, jiní vystoupali na zámeckou věž a prohlédli si Kroměříž z jiné perspektivy. Po příjemně stráveném odpoledni jsme se vydali zpátky domů.

Velký dík posíláme paním učitelkám za to, že stále mají tu odvahu s námi někam jet.

Anežka Kálalová, septima