Ve čtvrtek 6. června se žáci kvinty, sexty a 2. ročníku (s několika septimány) vydali do Kutné Hory. Ve vedení byly paní učitelky K. Němečková, P. Kloiberová a S. Nevrklová.

Po příjezdu jsme se vypravili do Vlašského dvora. Tam nám paní průvodkyně objasnila historii Kutné Hory, tedy hlavně dvora a těžby stříbra. Dozvěděli jsme se, že ideál tehdejšího muže byl muž svalnatý, bohatý a hluchý, neboť ti, co razili groše, byli od rámusu kladiv hluší. Též nám bylo řečeno, že horníci to neměli jednoduché, neboť sjížděli do dolů po kožené zástěře (tzv. podřiťce), kterou si dávali pod zadek.

Potom jsme se vydali ke chrámu sv. Barbory, který je nádherným příkladem gotického slohu. Nakonec nás čekala prohlídka zbytku města, viděli jsme Kamennou kašnu, Kamenný dům, morový sloup, kostel sv. Jakuba a památník padlým.

V Kutné Hoře se nám líbilo a těšíme se, že zase někdy pojedeme do nějakého města opředeného bohatou historií.

Matěj Kokoszka, 2. ročníik