Výroční zprávy školy Vám nabízíme ve formátu .pdf
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2017/18 [vz17_18.pdf]
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 8. 10. 2018.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2016/17 [vz16_17.pdf]
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 11. 10. 2017.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2015/16 [vz15_16.pdf]
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 12. 10. 2016.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2014/15 [cinnost14_15­.pdf ]
Příloha k výroční zprávě o činnosti školy za šk. rok 2014/15 (soutěže) [souteze14_15­.pdf ]
Příloha k výroční zprávě o činnosti školy za šk. rok 2014/15 (hospodaření) [priloha14_15­.pdf ]
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 29. 9. 2015.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2013/14 [cinnost13_14­.pdf ]
Příloha k výroční zprávě o činnosti školy za šk. rok 2013/14 (soutěže) [souteze13_14­.pdf ]
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 15. 9. 2014.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2012/13 [cinnost12_13­.pdf ]
Příloha k výroční zprávě o činnosti školy za šk. rok 2012/13 (soutěže) [souteze12_13­.pdf ]
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 15. 10. 2013.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/12 [cinnost11_12­.pdf ]
Příloha k výroční zprávě o činnosti školy za šk. rok 2011/12 (soutěže) [souteze11_12­.pdf ]
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 17. 9. 2012.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/11 [cinnost10_11­.pdf ]
Příloha k výroční zprávě o činnosti školy za šk. rok 2010/11 (soutěže) [souteze10_11­.pdf ]
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 30. 10. 2011.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2009/10 [cinnost09_10­.pdf ]
Příloha k výroční zprávě o činnosti školy za šk. rok 2009/10 (soutěže) [souteze09_10­.pdf ]
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 11. 10. 2010.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2008/09 [cinnost08_09­.pdf ]
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 26. 10. 2009.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2007/08 [cinnost07_08­.pdf ]
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 15. 9. 2008.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2006/07 [cinnost06_07­.pdf

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 8. 10. 2007.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2005/06 [cinnost05_06­.pdf ]

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 9. 10. 2006.
 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2004/05 [cinnost04_05­.pdf ]

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2004 [hospodareni04_05­.pdf ]

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2003/04[ cinnost03_04.pdf ]


Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2003 [hospodareni03_04­.pdf ]