Od března 2012 běží na naší škole projekt, který reaguje na požadavky moderní společnosti. Aktuálně probíhá výuka s využitím studentských netboků nebo tabletů již ve všech třídách osmiletého gymnázia. Projekt bude pokračovat i ve školním roce 2015/2016, ve kterém dostanou zdarma žáci nastupující do primy tablety iPad 32 GB

Následující video zpracované společností Pilotmedia o výuce s iPady v tercii našeho gymnázia ve školním roce 2012/2013 ukazuje možnosti a výhody výuky s využitím tabletů. Tercie je první třídou, ve které jsme při výuce použili tablety. Stejný způsob výuky s podporou tabletů iPad 32 GB probíhá ve všech předmětech i v primě v letošním školním roce a tablety dostanou i budoucí žáci primy v příštím školním roce tj. ve školní roce 2015/2016.Projekt PRIMA ON-LINE byl oficiálně představen veřejnosti ve čtvrtek 13. 10. 2011 v budově gymnázia. Celá akce se těšila velkému zájmu především ze strany potenciálních budoucích žáků primy a jejich rodičů. Velice náš těší, že pozvání na akci přijal místostarosta města Ing. Jan Bartošek. Ve svém krátkém projevu podpořil nejel projekt PRIMA ON-LINE, ale i celé gymnázium.


Hlavní cíle projektu:
 naučit žáky používat počítač a internet především pro přípravu do školy
 zapojit žáky do výuky novým, interaktivnějším způsobem
 zkvalitnit komunikaci mezi školou, žáky a rodiči s využitím ICT

Základní nástroje, které povedou k dosažení hlavních cílů projektu:
 žákovské tablety iPad 32 GB (obdrží všichni žáci zdarma)
 interaktivní učebnice
 digitální třídy
 elektronická žákovská knížka a třídní kniha
 elektronická komunikace

Kontakty pro případné dotazy:
 775 675 726 – Mgr. Milan Točík
 tocik@gymn-dacice.cz

Mgr. Milan Točík