Suplování:   Pátek 11.1.2019 (sudý týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Elsterová Dana

-

Ne

Dv

-

-

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Dvořáková Jana

2.hod

supl. (El)

Ch

K

(K)

 

Nevrklová Stanislava

1.hod

supl. (El)

Nj

S

(G4)

 

Změny v rozvrzích tříd:

S

1.hod

Nj

 

(G4)

supluje

Nevrklová Stanislava

(El)

K

2.hod

Ch

 

(K)

supluje

Dvořáková Jana

(El)

 

6.hod

Zem

   

přesun >>

 

na 9.1. (St) 4.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři