Suplování:   Úterý 12.2.2019 (lichý týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Elsterová Dana

 

-

-

Pr

Pr

Tb

..

-

..

..

Chňoupková Miroslava

 

-

-

..

..

-

..

..

..

..

Morávková Jana

 

..

..

..

-

-

-

-

-

Smejkalová Alena

 

..

..

..

-

-

..

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Fencl Pavel

4.hod

přesun <<

Zem

P

(P)

z 13.2. 6.hod

Němečková Kateřina

3.hod

přesun <<

D

SP

(Sp)

z 4.hod

 

4.hod

přesun <<

CIG

KV

(S)

z 6.hod

Chalupa Karel

1.hod

přesun <<

Zem

SX (Sx2R)+

(G2)

z 2.hod

Mašátová Petra

1.hod

přesun <<

Zsv

KV

(Sp)

z 4.hod

Kopačková Renata

1.hod

výměna <<

Nj

1.R

(G1)

z 3.hod

Krajíček Marek

3.hod

výměna <<

Zsv

SX (Sx2R)+

(G2)

z 5.hod

Krátký Luboš

2.hod

navíc

Čj

T

(T)

 
 

3.hod

výměna <<

Čj

1.R

(K)

z 1.hod

Mareček Vladimír

4.hod

změna

Fy

O (O4r)+

(G4)

 
 

5.hod

výměna <<

M

2.R

(G2)

z 3.hod

 

6.hod

přesun <<

M

SX

(Sx)

z 6.hod

Nevrklová Stanislava

2.hod

přesun <<

Nj

2.R

(A)

z 6.hod

Procházka Petr

3.hod

supl. (El)

PK

S

(A)

 
 

4.hod

supl. (El)

PK

S

(A)

 

Tobolka Karel

3.hod

navíc

Fy

K

(Kv)

 
 

4.hod

navíc

Fy

K

(Kv)

 
 

5.hod

supl. (El)

Ivt

P

(IVT)

 

Točík Milan

3.hod

přesun <<

M

P

(P)

z 4.hod

 

4.hod

navíc

M

SP

   
 

4.hod

supl. (Mv)

M

1.R

(K)

 
 

5.hod

navíc

M

SP

(Sp)

 

Uchytilová Petra

2.hod

přesun <<

Aj

SX

(Sx)

z 14.2. 1.hod

 

5.hod

změna

Aj

K (Tsk1)

(O)

 

Vacková Hezinová Jana

2.hod

navíc

Aj

S

(S)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.R

1.hod

Nj

 

(G1)

výměna <<

Kopačková Renata

z 3.hod

 

3.hod

Čj

 

(K)

výměna <<

Krátký Luboš

z 1.hod

 

4.hod

M

 

(K)

supluje

Točík Milan

(Mv)

 

8.hod

Vv

VvK1

 

odpadá

 

(El)

 

9.hod

Vv

VvK1

 

odpadá

 

(El)

P

3.hod

M

 

(P)

přesun <<

Točík Milan

z 4.hod

 

4.hod

Zem

 

(P)

přesun <<

Fencl Pavel

z 13.2. (St) 6.hod

 

5.hod

Ivt

 

(IVT)

supluje

Tobolka Karel

(El)

 

6.hod

Vv

   

odpadá

 

(El)

S

2.hod

Aj

 

(S)

navíc

Vacková Hezinová Jana

 
 

3.hod

PK

 

(A)

supluje

Procházka Petr

(El)

 

4.hod

PK

 

(A)

supluje

Procházka Petr

(El)

 

6.hod

PK

   

odpadá

 

(Va)

2.R

1.hod

Zem

Sx2R

(G2)

přesun <<

Chalupa Karel

z 2.hod

 

2.hod

Nj

 

(A)

přesun <<

Nevrklová Stanislava

z 6.hod

 

3.hod

Zsv

Sx2R

(G2)

výměna <<

Krajíček Marek

z 5.hod

 

3.hod

M

   

výměna >>

 

na 5.hod

 

5.hod

M

 

(G2)

výměna <<

Mareček Vladimír

z 3.hod

 

6.hod

Nj

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

8.hod

PP

PPS2

 

odpadá

 

(Chp)

 

9.hod

PP

PPS2

 

odpadá

 

(Chp)

T

2.hod

Čj

 

(T)

navíc

Krátký Luboš

 

3.R

6.hod

PP

PPS3

 

odpadá

 

(Chp)

 

7.hod

PP

PPS3

 

odpadá

 

(Chp)

K

3.hod

Fy

 

(Kv)

navíc

Tobolka Karel

 
 

4.hod

Fy

 

(Kv)

navíc

Tobolka Karel

 
 

5.hod

Aj

Tsk1

(O)

změna

Uchytilová Petra

 

4.R

3.hod

M

O4r

 

odpadá

 

(Sm)

 

4.hod

Fy

O4r

(G4)

změna

Mareček Vladimír

 
 

6.hod

Bi

O4r

 

odpadá

 

(Sm)

KV

1.hod

Zsv

 

(Sp)

přesun <<

Mašátová Petra

z 4.hod

 

4.hod

CIG

 

(S)

přesun <<

Němečková Kateřina

z 6.hod

 

6.hod

CIG

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

8.hod

Vv

VvK1

 

odpadá

 

(El)

 

9.hod

Vv

VvK1

 

odpadá

 

(El)

SX

1.hod

Zem

Sx2R

(G2)

přesun <<

Chalupa Karel

z 2.hod

 

2.hod

Aj

 

(Sx)

přesun <<

Uchytilová Petra

z 14.2. (Čt) 1.hod

 

3.hod

Zsv

Sx2R

(G2)

výměna <<

Krajíček Marek

z 5.hod

 

3.hod

Nj

   

přesun >>

 

na 14.2. (Čt) 1.hod

 

5.hod

Zsv

Sx2R

 

výměna >>

 

na 3.hod

 

6.hod

M

 

(Sx)

přesun <<

Mareček Vladimír

z 6.hod

 

8.hod

PP

PPS2

 

odpadá

 

(Chp)

 

9.hod

PP

PPS2

 

odpadá

 

(Chp)

SP

3.hod

D

 

(Sp)

přesun <<

Němečková Kateřina

z 4.hod

 

4.hod

M

   

navíc

Točík Milan

 
 

5.hod

M

 

(Sp)

navíc

Točík Milan

 
 

6.hod

PP

PPS3

 

odpadá

 

(Chp)

 

7.hod

PP

PPS3

 

odpadá

 

(Chp)

O

3.hod

M

O4r

 

odpadá

 

(Sm)

 

4.hod

Fy

O4r

(G4)

změna

Mareček Vladimír

 
 

6.hod

Bi

O4r

 

odpadá

 

(Sm)

 

Zpracováno v systému Bakaláři