Kontakty

Kontakty do školy a na jednotlivé učitele

Kontakty

 1. Adresa: Gymnázium Dačice
  B. Němcové 213/V
  380 01 Dačice
 2. Tel.: 384 420 432
  ID schránky: inikq2f
  Číslo účtu: 100010775/7940
  IČ: 608 16 929
 3. Ředitel školy: PaedDr. Aleš Morávek
  moravek@gymn-dacice.cz
 4. Zástupce ředitele: Mgr. Milan Točík
  tocik@gymn-dacice.cz
 5. Výchovný poradce: Mgr. Milan Točík
  tocik@gymn-dacice.cz
 6. Ekonomka: Alena Zezulová
  zezulova@gymn-dacice.cz

Zřizovatel

 1. Adresa: Jihočeský kraj
  U Zimního stadionu 1952/2
  370 76 České Budějovice
 2. Telefonní ústředna: 386 720 111
 3. E-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

Kontakty na učitele

 1. Mgr. Michaela Cvrčková

  cvrckova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství biologie a chemie pro střední školy
  • na škole působí od roku 2015
  • vyučuje předměty biologie, chemie a přírodovědné praktikum

 2. Mgr. Sylva Čermáková

  cermakova@gymn-dacice.cz Profil učitele

 3. Ing. Jana Dvořáková

  dvorakova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ( Fakulta potravinářské a biochemické technologie, obor Kvasná chemie a bioinženýrství) a Českého vysokého učení technického v Praze (doplňující pedagogické studium)
  • na škole působí od roku 1987
  • vyučuje předměty chemie a seminář a cvičení z chemie
  • je třídní učitelkou septimy, vykonává funkci vedoucí metodické sekce chemie

 4. Ing. Dana Elsterová

  elsterova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Provozně ekonomické fakulty v Českých Budějovicích Vysoké školy zemědělské v Praze, Obor fytotechnický a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor DAP Výtvarná výchova pro střední školy
  • na škole působí od roku 2006
  • vyučuje předměty biologie, výtvarná výchova a tělesná výchova
  • vykonává funkci vedoucí metodické sekce výtvarné výchovy

 5. Mgr. Karel Chalupa

  chalupa@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, obor Učitelství zeměpisu a tělesné výchovy pro školy 1. cyklu
  • na škole působí od roku 1978
  • vyučuje předměty zeměpis, seminář ze zeměpisu a tělesná výchova
  • vykonává funkci vedoucího metodické sekce tělesné výchovy

 6. Mgr. Miroslava Chňoupková

  chnoupkova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství chemie a biologie pro střední školy
  • na škole působí od roku 2005
  • vyučuje předměty biologie, seminář a cvičení z biologie, chemie, seminář a cvičení z chemie a přírodovědné praktikum
  • třídní učitelka oktávy

 7. Mgr. Pavla Kloiberová

  kloiberova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace dějepis – ruský jazyk
  • na škole působí od roku 1991
  • vyučuje předměty dějepis, seminář z dějepisu a ruský jazyk
  • je třídní učitelkou kvarty, vykonává funkci koordinátora tvorby ŠVP a vedoucí metodické sekce dějepisu

 8. Mgr. Renata Kopačková

  kopackova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace německý jazyk
  • na škole působí od roku 2004
  • vyučuje předměty německý jazyk a konverzace v německém jazyce
  • třídní učitelka 1. ročníku, vykonává funkci vedoucí metodické sekce německého jazyka

 9. Mgr. Naďa Koprová

  koprova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace anglický jazyk – výtvarná výchova
  • na škole působí od roku 1995
  • vyučuje předměty anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce a výtvarná výchova
  • třídní učitelka 4. ročníku

 10. Mgr. Marek Krajíček

  krajicek@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace český jazyk a literatura – občanská výchova
  • na škole působí od roku 1999
  • vyučuje předměty český jazyk a literatura, občanská výchova, společenské vědy a seminář ze společenských věd
  • třídní učitel kvinty, vykonává funkci vedoucího metodické sekce občanské výchovy a společenských věd

 11. Mgr. Luboš Krátký

  kratky@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, obory Učitelství Českého jazyka a literatury a občanské nauky na školách 1. cyklu a Rozšíření pedagogické kvalifikace pro střední školy
  • na škole působí od roku 2008
  • vyučuje předměty český jazyk a literatura, čtenářská a informační gramotnost, občanská výchova, společenské vědy a seminář ze společenských věd
  • vykonává funkci vedoucího metodické sekce českého jazyka a literatury

 12. Mgr. Věra Kutilová

  kutilova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, obor Učitelství francouzského jazyka a německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
  • na škole působí od roku 2014
  • vyučuje předměty německý jazyk, konverzace v německém jazyce, francouzský jazyk a latina
  • vedoucí metodické sekce francouzského jazyka a latiny

 13. PaedDr. Vladimír Mareček

  marecek@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika – fyzika a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Logopedie
  • na škole působí od roku 1992
  • vyučuje předměty matematika, seminář z matematiky, fyzika, seminář a cvičení z fyziky
  • třídní učitel sexty, vedoucí metodické sekce matematiky

 14. Mgr. Petra Mašátová

  janovska@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství českého jazyka a literatury a společenských věd pro střední školy
  • na škole působí od roku 2011
  • vyučuje předměty český jazyk a literatura, společenské vědy, občanská výchova, čtenářská a informační gramotnost a psaní na klávesnici
  • v současné době na mateřské dovolené

 15. PaedDr. Aleš Morávek

  moravek@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika – biologie
  • na škole působí od roku 1986
  • vyučuje předměty matematika, seminář z matematiky, cvičení z matematiky
  • ředitel školy

 16. Mgr. Jana Morávková

  moravkova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika – fyzika
  • na škole působí od roku 1991
  • vyučuje předměty matematika, seminář z matematiky, fyzika, seminář a cvičení z fyziky
  • třídní učitelka 3. ročníku, vykonává funkci vedoucí metodické sekce fyziky

 17. Mgr. Kateřina Němečková

  nemeckova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu pro střední školy
  • na škole působí od roku 2008
  • vyučuje předměty český jazyk a literatura, čtenářská a informační gramotnost, dějepis
  • třídní učitelka tercie, vede školní kroniku

 18. Mgr. Stanislava Nevrklová

  nevrklova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství německého jazyka a švédského jazyka, a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Rozšiřující studium anglického jazyka pro základní a střední školy
  • na škole působí od roku 1991
  • vyučuje předměty anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, německý jazyk, konverzace v německém jazyce
  • vykonává funkci vedoucí metodické sekce anglického jazyka a konverzace v anglickém jazyce

 19. RNDr. Alena Smejkalová

  smejkalova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika – biologie
  • na škole působí od roku 1994
  • vyučuje předměty matematika, seminář z matematiky, biologie, seminář a cvičení z biologie, přírodovědné praktikum
  • je třídní učitelkou 2. ročníku, vykonává funkci vedoucí metodické sekce biologie

 20. Mgr. Jana Šuhajová

  suhajova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství německého jazyka a dějepisu pro střední školy
  • na škole působí od roku 2006
  • vyučuje předměty německý jazyk, konverzace v německém jazyce a dějepis
  • v současné době na mateřské dovolené

 21. Mgr. Aneta Švarcová

  svarcova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obory Regionální geografie a Doplňující pedagogické studium k získání učitelské způsobilosti na středních školách
  • na škole působí od roku 2015
  • vyučuje předměty zeměpis, tělesná výchova a základy administrativy

 22. Mgr. Karel Tobolka

  tobolka@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace fyzika – základy techniky
  • na škole působí od roku 2011
  • vyučuje předměty fyzika, informatika a výpočetní technika, digitální technologie
  • metodik ICT a správce sítě, vede školní internetovou televizi G-one

 23. Mgr. Milan Točík

  tocik@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika – fyzika, a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, obor Výpočetní technika
  • na škole působí od roku 1995
  • vyučuje předměty matematika, fyzika, informatika a výpočetní technika, programování
  • zástupce ředitele školy, výchovný poradce

 24. Mgr. Petra Uchytilová

  uchytilova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Učitelství anglického jazyka a hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy
  • na škole působí od roku 2014
  • vyučuje předměty anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce a hudební výchova
  • třídní učitelka sekundy, vykonává funkci vedoucí metodické sekce hudební výchovy

 25. Mgr. Jana Vacková Hezinová

  vackova-hezinova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obory Filozofie a Učitelství odborných předmětů
  • na škole působí od roku 2006
  • vyučuje předměty anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, občanská výchova a společenské vědy
  • třídní učitelka primy, vykonává funkci školního metodika prevence rizikového chování

 26. Mgr. Zdeňka Veverková

  veverkova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, Obor Učitelství zeměpisu a tělesné výchovy pro školy 1. cyklu
  • na škole působí od roku 2002
  • vyučuje předměty zeměpis a tělesná výchova
  • vykonává funkci vedoucí metodické sekce zeměpisu

Jídelníček

Rychlý kontakt

 1. Adresa: Gymnázium Dačice
  B. Němcové 213/V
  380 01 Dačice
 2. Tel.: 384 420 432
  ID schránky: inikq2f
  Číslo účtu: 100010775/7940
  IČ: 608 16 929
 3. Ředitel školy: PaedDr. Aleš Morávek
  moravek@gymn-dacice.cz
Další kontakty
Bazar učebnic