Kontakty

Kontakty do školy a na jednotlivé učitele

Kontakty

 1. Adresa: Gymnázium Dačice
  B. Němcové 213/V
  380 01 Dačice
 2. Tel.: 384 420 432
  ID schránky: inikq2f
  Číslo účtu: 100010775/7940
  IČ: 608 16 929
 3. Ředitel školy: Mgr. Milan Točík
  reditel@gymn-dacice.cz
 4. Zástupce ředitele: Mgr. Petra Mašátová
  masatova@gymn-dacice.cz
 5. Výchovný poradce: Mgr. Milan Točík
  tocik@gymn-dacice.cz
 6. Ekonomka: Alena Zezulová
  zezulova@gymn-dacice.cz

Zřizovatel

 1. Adresa: Jihočeský kraj
  U Zimního stadionu 1952/2
  370 76 České Budějovice
 2. Telefonní ústředna: 386 720 111
 3. E-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

dle § 2 odst. 3 vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Adresa pro doručování dokumentů:
Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213
B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí - Pátek
7.30 - 15.00 hodin

Elektronická adresa podatelny:
reditel@gymn-dacice.cz

Identifikátor datové schránky (IDDS):
inikq2f

Přehled dalších datových formátů, které Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 přijímá:
*.doc (dokument MS Word, včetně formátů *.docx)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)
*.htm, *.html (hypertextový dokument)
*.xls (dokument MS Excel, včetně formátů *.xlsx)
Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 dále přijímá i přílohy v běžných rastrových formátech zejména *.jpg.
Ve specifických případech (po předchozí domluvě) přijímá Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 i další datové formáty.

Přehled přenosných technických nosičů dat, které Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 přijímá:
flash disk (s USB konektorem)
CD
DVD (obou technických standardů +/-)

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému:
Datové zprávy s chybným datovým formátem nebo počítačové programy, které mohou přivodit škodu na informačním systému základní školy, jsou informačním systémem školy odmítnuty.

Důsledky vad dokumentů:
Je-li doručený dokument v analogové podobě neúplný, nečitelný, nelze-li doručený dokument v digitální podobě zobrazit, není-li v přijímaném datovém formátu, není-li uložen na přijímaném přenosném technickém nosiči dat, nebo je neúplný, pak zaměstnanec podatelny vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.
Nepodaří-li se vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit nebo není-li možné určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

Kontakty na učitele

 1. Ing. Jana Dvořáková

  dvorakova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ( Fakulta potravinářské a biochemické technologie, obor Kvasná chemie a bioinženýrství) a Českého vysokého učení technického v Praze (doplňující pedagogické studium)
  • na škole působí od roku 1987
  • vyučuje předměty chemie a seminář a cvičení z chemie
  • vykonává funkci vedoucí metodické sekce chemie

 2. Ing. Dana Elsterová

  elsterova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Provozně ekonomické fakulty v Českých Budějovicích Vysoké školy zemědělské v Praze, Obor fytotechnický a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor DAP Výtvarná výchova pro střední školy
  • na škole působí od roku 2006
  • vyučuje předměty biologie, výtvarná výchova
  • třídní učitelka sekundy, vykonává funkci vedoucí metodické sekce výtvarné výchovy

 3. Mgr. Pavel Fencl

  fencl@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, aprobace tělesná výchova – zeměpis
  • na škole působí od roku 2018
  • vyučuje předměty zeměpis, tělesná výchova
  • vykonává funkci vedoucího metodické sekce zeměpisu

 4. Mgr. Karel Chalupa

  chalupa@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, obor Učitelství zeměpisu a tělesné výchovy pro školy 1. cyklu
  • na škole působí od roku 1978
  • vyučuje předměty zeměpis, seminář ze zeměpisu

 5. Mgr. Miroslava Chňoupková

  chnoupkova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství chemie a biologie pro střední školy
  • na škole působí od roku 2005
  • vyučuje předměty biologie, seminář a cvičení z biologie, chemie, seminář a cvičení z chemie a přírodovědné praktikum
  • třídní učitelka primy

 6. Mgr. Pavla Kloiberová

  kloiberova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace dějepis – ruský jazyk
  • na škole působí od roku 1991
  • vyučuje předměty dějepis, seminář z dějepisu a ruský jazyk
  • je třídní učitelkou sexty, vykonává funkci koordinátora tvorby ŠVP a vedoucí metodické sekce dějepisu

 7. Mgr. Renata Kopačková

  kopackova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace německý jazyk
  • na škole působí od roku 2004
  • vyučuje předměty německý jazyk a konverzace v německém jazyce
  • třídní učitelka 3. ročníku

 8. Mgr. Naďa Koprová

  koprova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace anglický jazyk – výtvarná výchova
  • na škole působí od roku 1995
  • vyučuje předměty anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce a výtvarná výchova
  • třídní učitelka 1. ročníku, vykonává funkci vedoucí metodické sekce anglického jazyka

 9. Mgr. Marek Krajíček

  krajicek@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace český jazyk a literatura – občanská výchova
  • na škole působí od roku 1999
  • vyučuje předměty český jazyk a literatura, občanská výchova, základy společenských věd a seminář ze základů společenských věd
  • třídní učitel septimy, vykonává funkci vedoucího metodické sekce občanské výchovy a základů společenských věd

 10. Mgr. Luboš Krátký

  kratky@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, obory Učitelství Českého jazyka a literatury a občanské nauky na školách 1. cyklu a Rozšíření pedagogické kvalifikace pro střední školy
  • na škole působí od roku 2008
  • vyučuje předměty český jazyk a literatura, čtenářská a informační gramotnost, občanská výchova, základy společenských věd a seminář ze základů společenských věd
  • vykonává funkci vedoucího metodické sekce českého jazyka a literatury

 11. PaedDr. Vladimír Mareček

  marecek@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika – fyzika a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Logopedie
  • na škole působí od roku 1992
  • vyučuje předměty matematika, seminář z matematiky, fyzika, seminář a cvičení z fyziky
  • třídní učitel oktávy, vedoucí metodické sekce matematiky

 12. Mgr. Petra Mašátová

  masatova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství českého jazyka a literatury, základů společenských věd pro střední školy a anglického jazyka
  • na škole působí od roku 2011
  • vyučuje předměty český jazyk a literatura, anglický jazyk, konverzace z anglického jazyka, základy společenských věd, občanská výchova, čtenářská a informační gramotnost
  • zástupkyně ředitele školy

 13. Mgr. Jana Morávková

  moravkova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika – fyzika
  • na škole působí od roku 1991
  • vyučuje předměty matematika, seminář z matematiky, fyzika, seminář a cvičení z fyziky
  • vykonává funkci vedoucí metodické sekce fyziky

 14. Mgr. Kateřina Němečková

  nemeckova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu pro střední školy
  • na škole působí od roku 2008
  • vyučuje předměty český jazyk a literatura, čtenářská a informační gramotnost, dějepis
  • třídní učitelka kvinty, vede školní kroniku

 15. Mgr. Stanislava Nevrklová

  nevrklova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství německého jazyka a švédského jazyka, a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Rozšiřující studium anglického jazyka pro základní a střední školy
  • na škole působí od roku 1991
  • vyučuje předměty anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, německý jazyk, konverzace v německém jazyce
  • třídní učitelka 2. ročníku, vykonává funkci vedoucí metodické sekce německého jazyka

 16. Mgr. Petr Procházka

  prochazka@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze, obor obor tělesná výchova a sport
  • na škole působí od roku 2018
  • vyučuje předmět tělesná výchova
  • vykonává funkci vedoucího metodické sekce tělesné výchovy

 17. RNDr. Alena Smejkalová

  smejkalova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika – biologie
  • na škole působí od roku 1994
  • vyučuje předměty matematika, seminář z matematiky, biologie, seminář a cvičení z biologie, přírodovědné praktikum
  • je třídní učitelkou 4. ročníku, vykonává funkci vedoucí metodické sekce biologie

 18. Mgr. Jana Šuhajová

  suhajova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství německého jazyka a dějepisu pro střední školy
  • na škole působí od roku 2006
  • vyučuje předměty německý jazyk, konverzace v německém jazyce a dějepis
  • v současné době na mateřské dovolené

 19. Mgr. Karel Tobolka

  tobolka@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace fyzika – základy techniky
  • na škole působí od roku 2011
  • vyučuje předměty fyzika, informatika a výpočetní technika, digitální technologie
  • metodik ICT a správce sítě, vede školní internetovou televizi G-one

 20. Mgr. Milan Točík

  tocik@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika – fyzika, a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, obor Výpočetní technika
  • na škole působí od roku 1995
  • vyučuje předměty matematika, fyzika, informatika a výpočetní technika, programování
  • ředitel školy, výchovný poradce

 21. Mgr. Petra Uchytilová

  uchytilova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Učitelství anglického jazyka a hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy
  • na škole působí od roku 2014
  • vyučuje předměty anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce a hudební výchova
  • třídní učitelka kvarty, vykonává funkci vedoucí metodické sekce hudební výchovy

 22. Mgr. Jana Vacková Hezinová

  vackova-hezinova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obory Filozofie a Učitelství odborných předmětů
  • na škole působí od roku 2006
  • vyučuje předměty anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, občanská výchova a základy společenských věd, psaní na klávesnici, základy administrativy
  • třídní učitelka tercie, vykonává funkci školního metodika prevence rizikového chování

Akce

 1. Maturitní zkoušky

  Po
  od 20. 5.
  do 23. 5.

  Ústní maturitní zkoušky studentů 4. ročníku budou probíhat od pondělí do středečního dopoledne. Ve středu odpoledne a během čtvrtka přijdou na řadu studenti oktávy.

 2. Ředitelské volno

  Po
  od 20. 5.
  do 23. 5.

  Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno z organizačních důvodů pro studenty vyššího gymnázia v době konání maturitních zkoušek.

Jídelníček

Rychlý kontakt

 1. Adresa: Gymnázium Dačice
  B. Němcové 213/V
  380 01 Dačice
 2. Tel.: 384 420 432
  ID schránky: inikq2f
  Číslo účtu: 100010775/7940
  IČ: 608 16 929
 3. Ředitel školy: Mgr. Milan Točík
  reditel@gymn-dacice.cz
Další kontakty
Bazar učebnic