×
Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení, zveřejnění výsledků zkoušek, odevzdání zápisového lístku i možnosti odvolání byly aktualizovány na našich webových stránkách v sekci Studium/Přijímací zkoušky.

Vybavení školy

Každý rok investujeme finanční prostředky do obnovy našeho majetku. Pravidelně modernizujeme počítače a softwarové vybavení. V letošním školním roce nás čeká rekonstrukce přírodovědných laboratoří.

V budově gymnázia se na čtyřech podlažích nachází čtrnáct učeben, jež jsou moderně zařízeny didaktickými pomůckami a jejichž vybavení v oblasti digitálních technologií je nadstandardní.

Studentům je k dispozici

 • 12 kmenových tříd,
 • 10 učeben s interaktivní technikou,
 • 2 počítačové učebny modernizované v roce 2018,
 • 2 multimediální učebny s technologií Robotel pro výuku cizích jazyků,
 • 3 odborné učebny pro výuku přírodních věd (biologie, chemie a fyziky) s projektorem a plátnem,
 • 1 odborná učebna pro výuku výtvarné výchovy s projektorem a plátnem,
 • mobilní třída s 24 iPady a s 24 macbooky,
 • apple tv v každé učebně,
 • internetové připojení v celé škole,
 • televizní studio pro práci školní internetové televize G-one.tv,
 • dvě tělocvičny,
 • venkovní víceúčelové hřiště,
 • jídelna v budově školy.

Co se děje?

(s)KOROPOEZIE

(s)KOROPOEZIE

Sociální izolace jde jednomu k duhu, zatímco ten druhý se motá v bludném kruhu. Sociální izolaci nese jeden šťastně, zatímco ten druhý ...

nahoru