×
Prázdniny

Gymnázium Dačice přeje všem svým studentům i učitelům slunečné a odpočinkové dny letních prázdnin. Mějte se hezky!

Přijímací zkoušky

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme jednu třídu osmiletého oboru studia (30 žáků) a jednu třídu čtyřletého oboru studia (30 žáků).

Přijímací zkoušky

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací zkoušky

 • se konají formou jednotných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • připravuje a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, prijimacky.cermat.cz. 
 • skládají uchazeči přímo ve škole, na kterou podali přihlášku.
 • jsou nejdůležitější částí přijímacího řízení na střední školy. Při rozhodování o přijetí ale zohledňujeme i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání či umístění v různých soutěžích a olympiádách.
   
 • se ve školním roce 2019/2020 uskuteční v těchto termínech:
  • 8. června 2020 – jednotná přijímací zkouška do čtyřletého gymnázia
  • 9. června 2020 – jednotná přijímací zkouška do osmiletého gymnázia

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

 • na webové stránce i v budově školy v souladu s platnou legislativou:
  • 16. června 2020 – čtyřleté studium  
  • 17. června 2020 – osmileté studium
    
 • zákonní zástupci uchazečů mají možnost nahlédnout do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (nikoli s výsledky přijímacího řízení, které v této době známy ještě nebudou), a to od 13 do 15 hodin ve dnech:
  • 15. června 2020 – pro čtyřleté studium
  • 16. června 2020 – pro osmileté studium 

Zápisový lístek

 • přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdá zápisový lístek v kanceláři školy v době od 7:30 do 15:30 nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu, tzn.
  • do 23. června 2020 – čtyřleté studium
  • do 24. června 2020 – osmileté studium
 • pokud zápisový lístek uchazeč neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se práva být přijat na naši školu a na jeho místo bude přijat další uchazeč.

Odvolání proti nepřijetí

 • musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí, počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí.
 • ředitel školy vyhoví žádosti, jsou-li splněny tyto podmínky:
  • existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek.
  • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
 • při vydávání nového rozhodnutí se ředitel školy řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.
 • pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala.

 

Naprostá většina uchazečů podává přihlášky na dvě střední školy, řada uchazečů bude tedy na dvě střední školy přijata. O výběru školy rozhoduje uchazeč odevzdáním zápisového lístku. Připomínáme proto všem uchazečům a jejich zákonným zástupcům, kteří stojí o studium na našem gymnáziu, nutnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí v případě nepřijetí. Je velmi pravděpodobné, že část uchazečů přijatých v prvním kole odevzdá zápisový lístek na jiné střední škole, čímž uvolní místo právě pro ty, kteří včas a řádně podají odvolání.

 

Důležité termíny 

 • 20. listopadu 2019Odpoledne pro páťáky
 • 11. prosince 2019Den otevřených dveří
 • 31. ledna 2020 – vyhlášení kritérií pro přijímací řízení na střední školy (PDF / 835 kB)
 • 2. března 2020 – podání přihlášek na střední školy
 • 8. června 2020 – jednotná přijímací zkouška do čtyřletého gymnázia
 • 9. června 2020 – jednotná přijímací zkouška do osmiletého gymnázia
 • 16. června 2020 – zveřejnění výsledků pro čtyřleté studium
 • 17. června 2020 – zveřejnění výsledků pro osmileté studium
 • 23. června 2020 – odevzdání zápisového lístku ke čtyřletému studiu
 • 24. června 2020 – odevzdání zápisového lístku k osmiletému studiu

V případě jakýchkoli dotazů k průběhu přijímacích zkoušek se neváhejte obrátit přímo na nás.

Co se děje?

nahoru