×
Jarní prázdniny

Jarní prázdniny probíhají od 24. února do 1. března. Těšíme se na vás opět v pondělí 2. 3.

Přijímací zkoušky

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme jednu třídu osmiletého oboru studia (30 žáků) a jednu třídu čtyřletého oboru studia (30 žáků).

Přijímací zkoušky

 • se konají formou jednotných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • připravuje a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, www.cermat.cz.
 • skládají uchazeči přímo ve škole, na kterou podali přihlášku.
 • se uskuteční ve dnech 14.–15. dubna do čtyřletého studijního oboru a 16.–17. dubna do osmiletého studijního oboru.
 • jsou nejdůležitější částí přijímacího řízení na střední školy. Při rozhodování o přijetí ale zohledňujeme i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání či umístění v různých soutěžích a olympiádách.

Přihlášky ke studiu

 • vydá zákonným zástupcům základní škola, kterou žák navštěvuje.
 • podávají zákonní zástupci uchazečů do 2. března 2020.
 • mohou být podány na dvě střední školy a na každé z nich pak žáci konají přijímací zkoušky. O výsledku rozhoduje lepší výsledek z jednotných testů bez ohledu na to, na které škole ho získali.

Důležité termíny

 • 20. listopadu 2019Odpoledne pro páťáky
 • 11. prosince 2019Den otevřených dveří
 • 31. ledna 2020 – vyhlášení kritérií pro přijímací řízení na střední školy (PDF / 835 kB)
 • 2. března 2020 – podání přihlášek na střední školy
 • 14. dubna 2020 – 1. termín přijímací zkoušky do čtyřletého gymnázia
 • 15. dubna 2020 – 2. termín přijímací zkoušky do čtyřletého gymnázia
 • 16. dubna 2020 – 1. termín přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia
 • 17. dubna 2020 – 2. termín přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia

Pro zájemce o studium pořádáme přípravné kurzy na přijímací zkoušky. V případě jakýchkoli dotazů k podání přihlášky se neváhejte obrátit přímo na nás.

Co se děje?

FCE zkoušky

FCE zkoušky

Třetina našich maturantů už vlastní mezinárodní certifikát z jazykových zkoušek FCE nebo CAE. Certifikát nabízí mimo jiné bodovou ...

nahoru