Přijímací zkoušky

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme jednu třídu osmiletého oboru studia (30 žáků) a jednu třídu čtyřletého oboru studia (30 žáků).

Přijímací zkoušky

 

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2023/2024 
 

Podání odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu podáním učiněným u ředitele školy. Naprostá většina uchazečů podává přihlášky na dvě střední školy. O výběru školy rozhoduje uchazeč odevzdáním zápisového lístku. Je velmi pravděpodobné, že část uchazečů přijatých na naši školu odevzdá zápisový lístek na jiné střední škole, čímž uvolní místo právě pro ty, kteří včas a řádně podají odvolání.

Připomínáme proto všem uchazečům a jejich zákonným zástupcům, kteří mají zájem o studium na našem gymnáziu, nutnost podat odvolání proti rozhodnutí ředitele v případě nepřijetí. 

Odevzdání zápisového lístku

K potvrzení úmyslu přijatého uchazeče ke vzdělávání je nutné odevzdání zápisového lístku řediteli školy nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí podle § 60 g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v Gymnáziu, Dačice, Boženy Němcové 213.

 

Přijímací zkoušky

 • se konají formou jednotných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • připravuje a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • skládají uchazeči přímo ve škole, na kterou podali přihlášku.
   
 • se ve školním roce 2022/2023 uskuteční v těchto termínech:
  • 13. a 14. dubna 2023 – jednotná přijímací zkouška do čtyřletého gymnázia
  • 17. a 18. dubna 2023 – jednotná přijímací zkouška do osmiletého gymnázia

Přihláška ke studiu

 • ke stažení v pdf (166 kB) nebo v excelu (29 kB).
 • podává se nejpozději do 1. března 2023.
 • obsahuje kód studijního oboru:
  • čtyřleté gymnázium 79-41-K/41,
  • osmileté gymnázium 79-41-K/81.
 • nevyžaduje lékařské potvrzení.

Důležité termíny 

 • 16. listopadu 2022 – Odpoledne pro páťáky
 • 7. prosince 2022 – Den otevřených dveří
 • 13. a 14. dubna 2023 – jednotná přijímací zkouška do čtyřletého gymnázia
 • 17. a 18. dubna 2023 – jednotná přijímací zkouška do osmiletého gymnázia
 • 10. května 2023 – 1. náhradní termín
 • 11. května 2023 – 2. náhradní termín

Kritéria přijímacího řízení

Jednotná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 (PDF / 323 kB)

V případě jakýchkoli dotazů k průběhu přijímacích zkoušek se neváhejte obrátit přímo na nás.

Co se děje?

Sporťák 2023

Sporťák 2023

vloženo před 2 týdny 1 minuta ke čtení

Z komfortní zóny vstříc nevšedním zážitkům vykročili studenti septimy a 3. ročníku spolu s několika žákyněmi kvarty na letošním ...

Prima jízda

Prima jízda

vloženo před 3 týdny 2 minuty ke čtení

Ve čtvrtek 11. května proběhlo na nově vybudovaném dětském dopravím oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Tým z primy ...

Zoologická exkurze

Zoologická exkurze

vloženo před měsícem 1 minuta ke čtení

Do pražské zoo byla dne 26. dubna 2023 převezena další exotická zvířata. Konkrétně se jednalo o nově nalezené druhy: druháci ...

zpět nahoru