×
Zájmové aktivity na GD

Od 18. září startují kroužky a zájmové aktivity na Gymnáziu Dačice. Pro více informací mrkněte na článek v novinkách nebo v rubrice Aktuálně.

Přijímací zkoušky

Ve školním roce 2019/2020 otevíráme jednu třídu osmiletého oboru studia (30 žáků) a jednu třídu čtyřletého oboru studia (30 žáků).

Přijímací zkoušky

 • se konají formou jednotných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • připravuje a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, www.cermat.cz.
 • skládají uchazeči přímo ve škole, na kterou podali přihlášku.
 • se uskuteční od 12. do 28. dubna 2020. Konkrétní termín vyhlásí MŠMT do 30. září 2019.
 • jsou nejdůležitější částí přijímacího řízení na střední školy. Při rozhodování o přijetí ale zohledňujeme i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání či umístění v různých soutěžích a olympiádách.

Přihlášky ke studiu

 • vydá zákonným zástupcům základní škola, kterou žák navštěvuje.
 • podávají zákonní zástupci uchazečů do 1. března 2020.
 • mohou být podány na dvě střední školy a na každé z nich pak žáci konají přijímací zkoušky. O výsledku rozhoduje lepší výsledek z jednotných testů bez ohledu na to, na které škole ho získali.

Důležité termíny

 • 20. listopadu 2019Odpoledne pro páťáky
 • 11. prosince 2019Den otevřených dveří
 • 31. ledna 2020 – vyhlášení kritérií pro přijímací řízení na střední školy
 • 1. března 2020 – podání přihlášek na střední školy
 • 12.–28. dubna 2020 – 1. kolo přijímacích zkoušek na střední školy

Pro zájemce o studium pořádáme přípravné kurzy na přijímací zkoušky. V případě jakýchkoli dotazů k podání přihlášky se neváhejte obrátit přímo na nás.

Co se děje?

Exkurze do Temelína

Exkurze do Temelína

Ve čtvrtek 5. září jsme se my, maturanti, vydali na exkurzi do Temelína, abychom se dozvěděli něco o tom, jak to v jaderné elektrárně ...

nahoru