×
Jarní prázdniny

Jarní prázdniny probíhají od 24. února do 1. března. Těšíme se na vás opět v pondělí 2. 3.

Maturitní zkoušky

Seznamte se s důležitými informacemi a termíny týkajícími se maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky (tzv. státní maturita)

 • je připravovaná Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, https://www.cermat.cz, ve spolupráci s jednotlivými středními školami.
 • se skládá ze dvou zkoušek – z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, nebo matematiky.

Zkouška z českého jazyka a literatury je komplexní. Tvoří ji

 • didaktický test (75 minut),
 • písemná práce (110 minut),
 • ústní zkouška (20+15 minut).

Zkouška z cizího jazyka je komplexní. Tvoří ji

 • didaktický test (100 minut)
  • poslech (40 minut)
  • čtení a jazyková kompetence (60 minut)
 • písemná práce (60 minut),
 • ústní zkouška (20+15 minut).

Zkoušku z matematiky tvoří

 • didaktický test (120 minut).

Profilová část maturitní zkoušky (tzv. školní maturita)

 • je plně v kompetenci střední školy.
 • se skládá ze dvou zkoušek z předmětů, které si student zvolí z nabídky zveřejněné ředitelem školy.
 • se může skládat až ze dvou nepovinných zkoušek navíc z předmětů, které si student zvolí z nabídky zveřejněné ředitelem školy.

Nabídku předmětů k povinným i nepovinným zkouškám včetně témat, formy a termínu konání zkoušek zveřejní ředitel školy do 18. října 2019.

Podrobné informace k maturitní zkoušce na maturita.cermat.cz.

Důležité termíny pro jarní zkušební období

 • 2. prosince 2019 – poslední den pro podání přihlášky k MZ
 • 31. března 2020 – nejzazší termín pro odevzdání seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury
 • 2.–15. května 2020 – didaktické testy a písemné práce společné části MZ
 • 16. května – 10. června 2020 – ústní zkoušky společné a profilové části MZ

Důležité termíny pro podzimní zkušební období

 • 25. června 2020 – poslední den pro podání přihlášky k MZ
 • 1.–10. září 2020 – didaktické testy a písemné práce společné části MZ
 • 1.–20. září 2020 – ústní zkoušky společné a profilové části MZ

Co se děje?

FCE zkoušky

FCE zkoušky

Třetina našich maturantů už vlastní mezinárodní certifikát z jazykových zkoušek FCE nebo CAE. Certifikát nabízí mimo jiné bodovou ...

nahoru