Gymnázium Dačice | 70 let

Projekty školy

Projekty spolufinancované Evropskou unií jsou pro školu příležitostí, jak získat peníze na podporu vzdělávání, ať už formou materiálního vybavení, či inovací vzdělávacího procesu. Chytáme příležitost za pačesy! Zde najdete přehled našich projektů.

 

Přístavba budovy Gymnázia Dačice
V letech 2024–2025 vznikne nová přístavba k budově Gymnázia Dačice s odbornými učebnami, laboratoří robotiky a 3D tisku, odpočinkovou zónou, knihovnou i zázemím pro učitele. Více informací v PDF a ve zprávě o projektu.

 

Společné vzdělávání na Gymnáziu Dačice
Projekt realizovaný od 1. února 2023 v rámci Operačního programu Jana Amose Komenského je zaměřen především na inovativní vzdělávání žáků, systematickou podporu kariérového poradenství a na vzdělávání zaměstnanců školy. Více informací v PDF. Povinná publicita projektu v PDF.

 

Digitalizujeme školu
V letech 2022–2023 jsme v rámci projektu Digitalizujeme školu, který je součástí Národního plánu obnovy, využili finance jak na notebooky pro žáky ohrožené digitální propastí, tak na dvanáct kusů brýlí ClassVR pro práci s virtuální a rozšířenou realitou ve vyučování. Povinná publicita v PDF.

 

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III
V rámci tohoto projektu, označovaného také jako Šablony III, zapojujeme do vyučování odborníky z praxe, realizujeme tandemovou výuku či doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Více informací v PDF.

 

Doučování žáků 2022 a 2023
Cílem programu je zajistit doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vyloučení ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Doučování je určeno i pro žáky z Ukrajiny. Více informací v PDF.

 

Vybudování laboratoře biologie a chemie včetně kabinetu
V letech 2019–2020 byla postavena nová laboratoř biologie a chemie spolu s odborným kabinetem pro učitele přírodních věd. V současné době jsou v laboratoři vyučovány zejména předměty jako laboratorní technika či přírodovědná praktika. Více informací v PDF.

 

Kombinované učebny pro výuku cizích jazyků a IVT 
V rámci tohoto projektu byly v letech 2016–2018 nově vybaveny učebny pro výuku informatiky a cizích jazyků a byla také kompletně zrekonstruována školní počítačová síť. Projekt je aktuálně ve fázi udržitelnosti. Více informací v PDF.

 

 

Co se děje?

Přírodovědný klokan 2024

Přírodovědný klokan 2024

vloženo před 2 měsíci 3 minuty ke čtení

Po roce se konal opět matematický klokan pro zájemce (nejen) z našeho gymnázia. Poslední dvě hodiny v pátek sice nebyly zrovna vstřícným ...

zpět nahoru