Gymnázium Dačice | 70 let

Historie školy

Přestože vznik gymnázia počítáme od roku 1953, historie naší školy sahá až do 19. století. Do budovy na ulici Boženy Němcové se gymnázium přestěhovalo před více než šedesáti lety.

 

1891    

v Dačicích povoleno zřízení měšťanské školy chlapecké

1908  

zřízena i dívčí měšťanská škola

1951  

sloučení škol v jednu

1953

podle nového školského zákona zřízena jedenáctiletá (od r. 1959 dvanáctiletá) střední všeobecně vzdělávací škola             

1956

konaly se první maturitní zkoušky, maturovalo 37 studentů, třídní učitel dr. Věroslav Parkan

1959

začátek stavby nové budovy gymnázia v ulici B. Němcové (škola zatím sídlila hlavně v budově v ulici Komenského)

1960                                       

dostavěny dva bloky budov (slavnostní otevření v srpnu 1961)  
nový školský zákon – vznik základní devítileté školy a střední všeobecně vzdělávací školy (tříleté)

1961

střední všeobecně vzdělávací škola s osmi povinnými a třemi výběrovými ročníky, ředitelem nového typu školy se stal dr. Bohuslav Vašek

1968

1. ročník začal studovat podle osnov čtyřletého gymnázia

1970

zahájena II. etapa výstavby nové budovy gymnázia a základní devítileté školy (1973 zahájena v nových pavilonech výuka, tělocvičny dokončeny v r. 1974)
ředitelem školy Miroslav Vomastek

1988

v celoročním hodnocení gymnázií Jihočeského kraje se dačické gymnázium umístilo mezi třemi nejúspěšnějšími školami

konec
80. let

vybudována nová učebna výpočetní techniky

1990

ředitelem Jan Axman

1990

poprvé otevřena prima víceletého gymnázia

90. léta                    

postupná rekonstrukce učeben i tělocvičen, nová učebna výpočetní techniky vybavená v rámci projektu MŠMT „Internet do škol“
navázány partnerské vztahy se školami v zahraničí (např. Gross Siegharts v Rakousku, Urtenen-Schönbühl ve Švýcarsku)

1996

ředitelkou školy Mgr. Irena Tomandlová

1998

poprvé organizován „Den otevřených dveří“

1999

škola zapojena do mezinárodního Globe programu

2003

oslavy 50. výročí založení Gymnázia Dačice (vydán jubilejní almanach)

2005

došlo k rozdělení základní školy a gymnázia, ředitelem gymnázia se stal PaedDr. Aleš Morávek
proběhla výstavba pavilonu šaten a víceúčelového hřiště v areálu školy (sponzorováno nadací Duhová energie ČEZ)

2010

v rámci projektu „Zlepšení vybavenosti ICT na středních, speciálních a základních školách Jihočeského kraje“ instalovány tři sety interaktivních tabulí SMART Board 600

2011 spuštěna školní televize G-one
2012 otevřena první digitální třída školy – prima (žáci se vzdělávali pomocí interaktivní tabule, elektronických učebnic a notebooků) – projekt PRIMA ON-LINE
spuštěn rozšířený informační systém (elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha)

2013

oslavy 60. výročí založení Gymnázia Dačice
studenti primy obdrželi iPady (PRIMA ON-LINE)
otevření televizního studia televize G-one

2018                           ředitelem školy Mgr. Milan Točík
otevřeny dvě učebny cizích jazyků vybavené technologií Robotel
2020                                         otevřena laboratoř přírodních věd

Co se děje?

Studenti studentům

Studenti studentům

vloženo před 2 týdny 2 minuty ke čtení

“Ono to bude tak: každý člověk si vytváří svůj svět a nakonec se setká s takovým, jaký kolem sebe utvořil.” Eduard Bass

zpět nahoru