Gymnázium Dačice | 70 let

Povinné informace

Zde naleznete informace, které o našem gymnáziu zveřejňujeme v souladu se zákonem.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
Zřizovací listina: v dokumentech školy

3. Organizační struktura

Organizační struktura: v dokumentech školy

4. Kontaktní spojení

Adresa
Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213
B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice

Úřední hodiny
Po–čt  7.30 – 15.00
Pá       7.30 – 14.00

Telefonní čísla
Kancelář školy: 380 831 700
Ředitel školy: 775 675 726

Adresa internetové stránky
www.gymn-dacice.cz, www.g-one.tv

Adresa e-podatelny
reditel@gymn-dacice.cz

Další elektronické adresy
Datová schránka: inikq2f
E-maily zaměstnanců: viz kontakty

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 gdpr@zvas.cz, 608 057 836
kontaktní místo a doručovací adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor

5. Platby lze poukázat na

Banka Creditas,  číslo účtu: 103822162/2250

6. IČ

608 16 929

7. DIČ

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Do listinné podoby dokumentů lze nahlédnout v kanceláři školy vždy v úřední dny.

Rozpočet
V roce 2023 Gymnázium Dačice hospodaří s rozpočtem přibližně 27 milionů Kč, s rozpočtem organizace je možné se seznámit v kanceláři školy. Rozpočty minulých let jsou součástí výročních zpráv.

9. Žádosti o informace

Ústní podání
Telefonicky nebo osobně v kanceláři školy.

Písemné podání
Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky s uvedením následujících údajů:

  • u fyzické osoby jméno, přijmení, adresa, telefon, případně e-mail
  • u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, případně e-mail
  • předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
  • datum a podpis

10. Příjem žádostí a dalších podání

Pověření pracovníci

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podat u vedení školy.

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici v listinné podobě v kanceláři školy vždy v úřední dny.

13. Popisy postupů, návody při řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

Nejdůleži­tější používané předpisy

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon)
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací
Škola je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.

16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv
Škola neuzavírá licenční smlouvy.

Výhradní licence
Škola neposkytuje žádné výhradní licence.

17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zprávy k dispozici v dokumentech školy.

Co se děje?

Přírodovědný klokan 2024

Přírodovědný klokan 2024

vloženo před týdnem 3 minuty ke čtení

Po roce se konal opět matematický klokan pro zájemce (nejen) z našeho gymnázia. Poslední dvě hodiny v pátek sice nebyly zrovna vstřícným ...

Talent Jihočeského kraje

Talent Jihočeského kraje

vloženo před měsícem 2 minuty ke čtení

Lukáš Rella z oktávy uspěl v soutěži Talent Jihočeského kraje. Za svou práci a úspěchy, jichž dosáhl v roce 2023, byl oceněn mezi ...

YPEF 2024

YPEF 2024

vloženo před 2 měsíci 1 minuta ke čtení

Ve středu 21. února se konalo místní kolo lesnické soutěže YPEF v budově Lesů České republiky s.p., Lesní správy Telč. Naše gymnázium ...

Fyziklání 2024

Fyziklání 2024

vloženo před měsícem 17 minut ke čtení

Nemáte do konce týdne co dělat? Výborně! Můžete se pustit do historicky nejdelšího článku našeho blogu. Na svědomí ho má osm chytrých ...

zpět nahoru