×
Maturitní ples oktávy

Vstupenky na maturitní ples oktávy jsou v prodeji u studentů posledního ročníku osmiletého gymnázia za 200 Kč! Casino Hříšice otevírá své brány v pátek 11. 11. v 19 hodin. Účast na této taškařici přislíbila i Kelly Edwards.

Povinné informace

Zde naleznete informace, které o našem gymnáziu zveřejňujeme v souladu se zákonem.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
Zřizovací listina: v dokumentech školy

3. Organizační struktura

Organizační struktura: v dokumentech školy

4. Kontaktní spojení

Adresa
Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213
B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice

Úřední hodiny
Po–čt  7.30 – 15.00
Pá       7.30 – 14.00

Telefonní čísla
Kancelář školy: 384 420 432
Ředitel školy: 775 675 726

Adresa internetové stránky
www.gymn-dacice.cz, www.g-one.tv

Adresa e-podatelny
reditel@gymn-dacice.cz

Další elektronické adresy
Datová schránka: inikq2f
E-maily zaměstnanců: viz kontakty

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 gdpr@zvas.cz, 608 057 836
kontaktní místo a doručovací adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor

5. Platby lze poukázat na

Banka Creditas,  číslo účtu: 103822162/2250

6. IČ

608 16 929

7. DIČ

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Do listinné podoby dokumentů lze nahlédnout v kanceláři školy vždy v úřední dny.

Rozpočet
V roce 2018 bude Gymnázium Dačice hospodařit s rozpočtem přibližně 15 milionů Kč, s rozpočtem organizace je možné se seznámit v kanceláři školy. Rozpočty minulých let jsou součástí výročních zpráv.

9. Žádosti o informace

Ústní podání
Telefonicky nebo osobně v kanceláři školy.

Písemné podání
Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky s uvedením následujících údajů:

  • u fyzické osoby jméno, přijmení, adresa, telefon, případně e-mail
  • u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, případně e-mail
  • předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
  • datum a podpis

10. Příjem žádostí a dalších podání

Pověření pracovníci

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podat u vedení školy.

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici v listinné podobě v kanceláři školy vždy v úřední dny.

13. Popisy postupů, návody při řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

Nejdůleži­tější používané předpisy

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon)
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací
Škola je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.

16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv
Škola neuzavírá licenční smlouvy.

Výhradní licence
Škola neposkytuje žádné výhradní licence.

17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zprávy k dispozici v dokumentech školy.

Co se děje?

Do Brna na mamuta

Do Brna na mamuta

vloženo před 5 dny 2 minuty ke čtení

Když na mamuta, tak do Brna! Rozsáhlé muzeum s názvem Pavilon Anthropos patří totiž k největším a nejmodernějším svého druhu v Evropě.

Atleti se neztratí

Atleti se neztratí

vloženo před 2 týdny 1 minuta ke čtení

O tom, že atleti se neztratí, nás přesvědčila parta holek a kluků z vyššího gymnázia na okresním kole Corny Cupu 2022, když svými ...

Dějeprava není nuda

Dějeprava není nuda

vloženo před 2 týdny 2 minuty ke čtení

Exkluzivní dějepisné zážitky v Archeoparku Pavlov sbírali žáci primy a jejich vyučující vám o tom připravili následující ...

Sekunda na Roštejně

Sekunda na Roštejně

vloženo před 2 týdny 1 minuta ke čtení

Historia magistra vitae. Historie je učitelkou života, praví známý citát. Má však málo žáků, dodávají škarohlídi. A já tvrdím, že ...

zpět nahoru