Gymnázium Dačice nabízí uchazečům o vzdělávání z řad žáků 5. a 9. tříd základních škol ve školním roce 2018/2019 přípravu na přijímací zkoušky konané v dubnu 2018.
Příprava se uskuteční formou tří odpoledních setkání s uchazeči v lednu až březnu 2018 (vždy od 15:00 do 16:40 hodin ve 3. nadzemním podlaží budovy gymnázia, zájemci o účast se nemusejí předem registrovat) a bude zaměřena na řešení ukázkových úkolů z přijímacích zkoušek z českého jazyka a z matematiky v minulých letech. Účast na přípravě je zdarma a zájemce se může zúčastnit všech tří setkání nebo jen některého z nich. Ukázky testů z minulých let je možné najít na www.cermat.cz

Termíny setkání:
1. úterý, 16. ledna 2018
2. středa, 21. února 2018
3. čtvrtek, 15. března 2018

Mgr. Milan Točík