Gymnázium Dačice nabízí uchazečům o vzdělávání z řad žáků 5. a 9. tříd základních škol přípravu na přijímací zkoušky konané v dubnu 2019.
Příprava se uskuteční formou tří odpoledních setkání s uchazeči v lednu až březnu 2019 (vždy od 15:00 do 16:40 hodin ve 3. nadzemním podlaží budovy gymnázia, zájemci o účast se nemusejí předem registrovat) a bude zaměřena na řešení ukázkových úkolů z přijímacích zkoušek z českého jazyka a z matematiky v minulých letech. Účast na přípravě je zdarma a zájemce se může zúčastnit všech tří setkání nebo jen některého z nich. Ukázky testů z minulých let je možné najít na www.cermat.cz

Termíny setkání:
1. úterý, 15. ledna 2019
2. středa, 13. února 2019
3. čtvrtek, 14. března 2019

Mgr. Milan Točík