Již po druhé se studenti našeho gymnázia zapojili do charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku. Žáci primy, sekundy, tercie a kvarty vytvořili různou technikou 67 sněhuláků (viz foto).

Za každého sněhuláka bylo dětmi zaplaceno startovné. Startovné se posílá na účet Kol pro Afriku a bude použito na převoz kol dětem do Gambie. Celkové startovné našich sněhuláků je 2 599,– Kč (prima 580 Kč, sekunda 1 078 Kč, tercie 434 Kč, kvarta 507 Kč).

Všem účastníkům charitativního projektu děkuji.

Mgr. Jana Vacková Hezinová