V pondělí 19. února jsme se my, žáci z kvinty, sexty a 2. ročníku, pod dozorem paní učitelek Němečkové a Kloiberové vydali do Prahy. V brzkých ranních hodinách nás pan Nekula nabral do autobusu a vyjel směr Praha. Cestou jsme se nasvačili a před Vinohradské divadlo dorazili usměvaví a plní energie. Původně plánované představení Periferie bylo z důvodu nemocného ansáblu zrušeno a místo toho jsme zhlédli Moliérovu komedii Škola žen. Byla to dle mého vítaná změna a všichni jsme se zasmáli. Už tak zábavná hra byla navíc obohacená výroky jedné staré paní v hledišti, která přes celé divadlo občas prohlásila, že stejně neví, o co tam jde, protože to neslyší.

Po představení jsme přešli na Václavské náměstí, kde jsme dostali chvíli volna. Poté jsme se vrátili do autobusu a vyjeli směrem k domovu. Pospávali jsme, povídali si, chlubili se tím, co jsme nakoupili během rozchodu a propadali zoufalství při představě, že zítra budeme muset zase do školy.

Za nás všechny chci poděkovat našim paním učitelkám za to, že měly tu odvahu s námi někam jet, a doufám, že si výlet užily alespoň tak jako my.

Anežka Kálalová, sexta