Krajské kolo chemické olympiády v kategorii D se uskutečnilo v Českých Budějovicích dne 21. 3. 2018. Saša získala 60 bodů, a splnila tak kritérium úspěšných řešitelů (50 a více bodů).

Děkuji Saše za významnou reprezentaci našeho gymnázia a k tomuto úspěchu jí srdečně blahopřeji.

Ing. Jana Dvořáková