Po dvouleté odmlce zavítali na naši školu v pátek 11. 5. manželé Miroslav a Ivana Hořákovi ze Záchranné stanice dravců a sov Ikaros. Ve dvou dopoledních pořadech měli naši žáci možnost se seznámit se zajímavostmi ze života zástupců dvou významných řádů ptáků, dravců a sov. Jak je dobrou tradicí pořadů pana Hořáka, ukázky představovaných ptáků vidí žáci z bezprostřední blízkosti, někteří si dokonce mohli vyzkoušet, jak těžcí jsou tito ptáci na ruce.

Zajímavostí letošních pořadů bylo to, že bylo možné vidět postupně nedávno vylíhlá mláďata, mladé jedince i plně dospělé či starší. Z řádu dravců se představili orel skalní a raroh velký, sovy byly zastoupeny výrečkem malým, výrem velkým, sýčkem obecným, a puštíky malajským, rezavonohým argentinským a bělavým.

Cenná na pořadech pana Hořáka, s nímž naše škola spolupracuje již řadu let, je především skutečnost, že posluchači nejsou zahlceni nepřeberným množstvím faktů, ale jsou naopak citlivě vedeni k poznání potřeby chránit kriticky ohrožené druhy živočichů, kteří mají nezastupitelné místo v dnešní kulturní krajině.

Ohlasy některých účastníků nejlépe svědčí o tom, jak se oba páteční pořady vydařily: „Zaujala mne vášeň pana Hořáka, se kterou se o své svěřence stará,“ říká Barbora Lesná z kvinty. „Jako myslivce mne nejvíce zajímalo možné využití dravců při lovu zvěře,“ konstatoval po pořadu Antonín Málek ze sexty. A žáci sekundy téměř jednohlasně dodali: „Nám se nejvíce líbila samička orla skalního Mařenka.“

PaedDr. Aleš Morávek