V úterý 19. června se žáci kvarty, kvinty a sexty vypravili pod dohledem paní učitelek Němečkové a Kloiberové na exkurzi do Olomouce.

První zastávkou byl Svatý Kopeček. Shlédli jsme krásy tohoto známého poutního místa a pokračovali jsme do srdce Olomouce. Po příjezdu jsme se setkali s průvodkyní, která nás provedla centrem města. Prošli jsme se po Horním a Dolním náměstí, viděli jsme nově opravenou budovu Rektorátu Palackého univerzity, přilehlé zahrady a poblíž Muzea moderního umění jsme měli možnost ocenit projevy street artu.

Poté jsme dostali rozchod. Volný čas jsme využili k obdivování krás Olomouce a k nakupování. Cesta domů byla dlouhá a náročná, navíc s představou, že další den musíme do školy.

Na závěr chci poděkovat paním učitelkám, že nás vzaly na tak pěkný výlet a doufám, že si návštěvu Olomouce užily.

Anežka Kálalová, sexta