V úterý 4. prosince se tercie zúčastnila výletu do Prahy. Žáci navštívili vedlejší budovu Národního muzea, kde se konala výstava Keltové a Archa Noemova, prošli se k Prašné bráně, před Obecní dům a tam dostali rozchod, na který se všichni moc těšili. Poté, co se zase všichni úspěšně sešli, nastoupili na autobus a odjeli domů. Děkujeme panu učiteli Krátkému a paní učitelce Vackové Hezinové za uskutečnění naší vysněné exkurze, která se moc povedla.

Za žáky tercie A. Straka a P. Mašata