V pátek 14. 6. 2019 proběhlo předání Cen ředitele školy pro mimořádné studentské osobnosti.

V 0. ročníku byli oceněni tito žáci:

Sára Šestáková (3. ročník)
Sára se po celou dobu studia aktivně zapojuje do studentského života a činnosti studentského parlamentu. V letošním školním roce pomáhala vyučujícím tělesné výchovy s přípravou a realizací adaptačního pobytu primy, byla hlavní organizátorkou Dne dětí pro ZŠ Neulingerova. Školu úspěšně reprezentuje ve sportovních soutěžích. Spolupracuje se školní internetovou televizí G-one.tv a je autorkou řady článků ze života školy publikovaných na webových stránkách gymnázia i v Dačickém zpravodaji.

Jan Klivan (sexta)
Honza pravidelně reprezentuje školu ve vědomostních soutěžích a předmětových olympiádách z fyziky, chemie a informatiky. V minulém školním roce obsadil jako nejmladší účastník vynikající 2. místo v soutěži pořádané Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě určenou pro nadané studenty na Vysočině a v okolí se svým projektem Elektronický zámek dveří. V letošním školním roce práci dále rozvinul a stal se po mnoha letech prvním žákem našeho gymnázia, který se zapojil do středoškolské odborné činnosti, v krajském kole obsadil 5. místo. Honza je také nedílnou součástí týmu internetové televize G-one.tv.

Martin Urbanec (1. ročník)
Potvrdil pověst vynikajícího žáka, která ho předcházela ze základní školy. V letošním školním roce postoupil do krajského kola olympiády ze zeměpisu. Jeho úspěch je o to cennější, že soutěžil v kategorii určené pro žáky SŠ, tedy se žáky až o tři roky staršími. Zároveň se také ukázal jako týmový hráč a se svými spolužáky postoupil do celostátního kola Dějepisné soutěže gymnázií (v týmu s Jáchymem Bartoškem ze sexty a Kryštofem Blažkem z kvinty) a do národního kola lesnické soutěže YPEF (v týmu s Janem Terberem z 1. ročníku a Alexandrou Palánovou z kvinty).

Součástí ocenění byla pro všechny odměna ve formě poukazu na nákup zboží ve výši 1.000 Kč a pozvánka na slavnostní večeři, která proběhne za účasti předsedy studentského parlamentu Jáchyma Bartoška a ředitele školy Milana Točíka v restauraci U Koníčka ve čtvrtek 20. 6. od 18:00 hodin.

A kdo může získat toto ocenění v příštím roce? Pravidla pro udělení ceny jsou jednoduchá:

  1. Nominované na udělení ceny předkládá řediteli školy studentský parlament do konce dubna.
  2. Ředitel školy vybere do konce května z nominovaných žáků max. 3 žáky, kterým bude cena udělena.
  3. Předání cen pro daný školní rok proběhne v červnu.
  4. Cenu lze získat pouze jednou za dobu studia na gymnáziu.

Mgr. Milan Točík