Gymnázium Dačice | 70 let
×
Ústní maturitní zkoušky

Ve dnech 20. - 22. května probíhají ústní maturitní zkoušky 4. ročníku a oktávy. V těchto dnech jsme schopni zajistit výuku pouze třídám nižšího gymnázia. 1.-3. ročník, kvinta, sexta a septima mají ředitelské volno.

Střední Asie po Hedvábné stezce

Po Hedvábné stezce provedl cestovatel a fotograf Tomáš Kubeš studenty 3. ročníku, septimy i maturanty ze zeměpisu a pan učitel Dohnal o tom sepsal mimořádně zajímavý článek.

3 minuty ke čtení vloženo před 7 měsíci

I přes zdravotní problémy, noční návrat z cesty po Řecku do Prahy a následný dopolední přesun do Dačic, naše gymnázium v úterý 3. října znovu navštívil cestovatel Tomáš Kubeš. Tentokrát si pro studenty připravil cestopisný program o Střední Asii, který obsahoval povídání nabité vlastními zážitky a zajímavostmi z cest po asijských postsovětských republikách. Cestopisná přednáška nás provedla přes divoké stepi a rozlehlá horská pásma, navštívili jsme místní kočovné kmeny, jejichž členové přebývají v prostých jurtách, ale i honosná města, kde se prolíná duch starodávného dědictví s futuristicky se rozvíjející zástavbou plnou výškových mrakodrapů. 

Střední Asie je pro Středoevropana stále takový orient. Jako učitel zeměpisu vím, jaké problémy dělá žákům např. obrysová mapa Střední Asie (vůbec rozpoznat oněch pět států). Dodnes jsou tyto republiky pořád vnímány i jako nejzaostalejší ze všech patnácti svazových států zaniklého SSSR. Ale určitě neprávem. Sice pořád jsou zde silné vazby na ruský prostor, rozdíly mezi bohatou vládnoucí vrstvou a prostým lidem, rozdíly mezi expandujícími městy, izolovaným stepním a horským venkovem a pouštní pustinou, avšak většina zemí od roku 1991 ušla už v rozvoji velký kus cesty dál, a hlavně díky značnému nerostnému bohatství se alespoň na poli hospodářském částečně z ruského vlivu vymaňují. Naopak do tohoto regionu expanduje další mocnost, a to Čína, která se zde snaží vybudovat „pevninský most“ do Evropy, tzv. Novou hedvábnou stezku. Právě ruština a čínština představují pro zahraniční cestovatele v tomto mnohonárodnostním „babyloně“ spolehlivý prostředek k dorozumění a k uzavření směnných obchodů. Jak je důležité, ovládat jeden z těchto jazyků, o tom se při své cestě přesvědčil i sám Tomáš, který při setkání s místními obyvateli málem prodal svoji kolegyni, která jej na cestě po Střední Asii doprovázela, náruživému Tádžikovi, jenž už plánoval další svatbu.

Takovými a mnohými dalšími příběhy pan Kubeš obohacoval cestopisný výklad o Střední AsiI, za což mu velmi děkuji. Přínos těchto cestopisných programů právě vidím právě v předávání autentických příběhů, které studentům daleko lépe přiblíží místní kulturu. Kromě našeho gymnázia můžete Tomáše potkat i na pravidelných cestopisných programech v Knihovně Matěje Mikšíčka. Na závěr ještě přikládám odkaz na web a facebook s programem dalšího promítání, s vizuálními materiály z cest a dalšími zajímavostmi:
https://www.tomaskubes.cz/
(FB: https://www.facebook.com/tomaskubes.cz).

Jan Dohnal, vyučující zeměpisu

 

Vloženo Od
zpět nahoru