Gymnázium Dačice | 70 let

3. místo v celostátní soutěži o nejlepší mapu

Ve čtvrtek a v pátek 28.–29. dubna se v Praze v areálu Přírodovědecké fakulty UK na Albertově konalo celostátní kolo Zeměpisné olympiády, na nějž navazovala i doplňková soutěž pro začínající kartografy "O nejlepší mapu na geografické téma".

2 minuty ke čtení vloženo před 2 roky

Naše gymnázium v hlavní soutěži letos nejlépe reprezentoval Martin Urbanec, který v dubnu skončil na šestém místě v krajském kole Zeměpisné olympiády, a stal se tak úspěšným řešitelem. V navazující disciplíně o nejlepší mapu bylo z 84 map poslaných do soutěže z celé republiky do celostátního kola vybráno 16 nejlepších kousků. Gymnázium Dačice reprezentovala ve finále společná mapa členů Badatelského klubu – Jakuba Marečka z 2. ročníku a Kryštofa Jelínka z 3. ročníku, která se zabývala hodnocením městského prostoru v Dačicích.

K sestavení takové pocitové mapy byl použit školní licencovaný software ArcGIS – Survey123 a ArcGIS Pro. Mapa byla vytvořena na podkladu informací z dotazníkového šetření, které v průběhu března vyplňovali žáci gymnázia a dačičtí občané. Dotazník obsahoval čtyři dotazy, které měli reflektovat pocit z různých míst v Dačicích, které respondenti zaznačili do připraveného mapového pole.

Konkrétně otázky zněly:

(1) Kde se cítíte v Dačicích nejbezpečněji?
(2) Kterému místu v Dačicích se naopak vyhýbáte?
(3) Kde v Dačicích nejčastěji trávíte volný čas?
(4) Kterou oblast v Dačicích by bylo nutné revitalizovat?

Tyto mapy jsou důležité zejména při utváření strategických a rozvojových dokumentů na příslušném městském úřadu a jsou častým námětem geografických studií na mnoha odborných pracovištích.

Na pátečním celostátním kole před odbornou komisí výslednou mapu odprezentoval Kuba Mareček a ve výsledném pořadí jsme se umísili na krásném třetím místě. Gratuluji! Přeji mnoho dalších studijních úspěchů nejenom v zeměpise.

Všechny soutěžní mapy našich studentů z letošního i loňského ročníku najdete ve fotogalerii pod článkem.

Jan Dohnal, vyučující zeměpisu

Vloženo Od
zpět nahoru