×
Volby do školské rady

Ve středu 27. září se uskuteční volby do školské rady. Volební urna i hlasovací lístky budou připraveny v kanceláři školy dopoledne od 7.30 do 11.00 a odpoledne od 14.30 do 16.00. Všichni zákonní zástupci žáků, zletilí žáci i učitelé jsou zváni!

Ceny ředitele školy

Ceny pro mimořádné studentské osobnosti za školní rok 2021/2022 byly rozdány. Zajímá Vás, kdo jsou jejich laureáti? Dozvíte se v tomto článku.

3 minuty ke čtení vloženo před rokem

Ve čtvrtek 23. června 2022 jsem udělil Ceny ředitele školy pro mimořádné studentské osobnosti těmto žákům.

Ondřeji Novákovi (septima) 

Ondra dlouhodobě mapuje dění ve škole pro Školní internetovou televizi G-ONE.tv. Jako člen G-one týmu se pravidelně zapojuje do prezentací G-ONE na akcích pro veřejnost. Po celou dobu studia se také aktivně účastní studentského života a činnosti studentského parlamentu. Poslední dva školní roky je Ondra jeho předsedou. Má velký podíl na organizaci charitativních akcí „Move for hope“ a „Pekařský trh pro Ukrajinu“ na našem gymnáziu.  

Lukáši Rellovi (sexta) 

Lukáš pravidelně úspěšně reprezentuje školu vědomostních soutěží a předmětových olympiádách z fyziky, chemie, astronomie, matematiky a dějepisu. V letošním školním roce byl základním stavebním kamenem týmu, který se svou raketou SPACE XD obsadil skvěné 2. místo na soutěži pro středoškolské a vysokoškolské studentské týmy Czech Rocket Challenge.

Romanu Brtníkovi (3. ročník) 

Roman je excelentní angličtinář. Školu pravidelně úspěšně reprezentuje na olympiádách z anglického jazyka. Na letošním ročníku soutěže Best in English se umístil na 385. místě z celkového počtu 17 223 studentů 595 středních škol z 32 zemí. Roman v letošním školním roce získal u mezinárodních jazykových zkoušek CAE certifikát na nejvyšší možné úrovni – C2 jako první student z naší školy již v předmaturitním ročníku.

Součástí ocenění byla pro všechny odměna ve formě poukazu na nákup zboží ve výši 1.000 Kč a slavnostní večeře, která proběhla za účasti místopředsedkyně studentského parlamentu Kláry Pechové v restauraci No. 20. V průběhu večeře jsme probírali budoucí plány našich oceněných a aktuální situaci školy. Všichni jsme se shodli na tom, že škola potřebuje především přístavbu. Dále jsme řešili možnost financování exkurzí, protože při aktuálních cenách dopravy jde o nezanedbatelné částky. Pro zajištění financování dopravy v dalších letech budeme využívat především spolupráci s JHK a finanční prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský.

A kdo může získat toto ocenění v příštím roce? Pravidla pro udělení ceny jsou jednoduchá:

1) Nominované na udělení ceny předkládá řediteli školy studentský parlament do konce dubna.
2) Ředitel školy vybere do konce května z nominovaných žáků maximálně 3 žáky, kterým bude cena udělena.
3) Předání cen pro daný školní rok proběhne v červnu.
4) Cenu lze získat pouze jednou za dobu studia na gymnáziu.

Milan Točík, ředitel školy

Vloženo Od
zpět nahoru