Gymnázium Dačice | 70 let

Terénní exkurze z biologie a zeměpisu do Českého Krumlova a CHKO Blanský les

"Šedivá je teorie, zelený strom života." U vědomí tohoto rčení vyrazili druháci a sexta na konci června na exkurzi do terénu CHKO Blanský les.

4 minuty ke čtení vloženo před 2 roky

CHKO Blanský les − malebná podhorská krajina s bohatstvím cenných smíšených lesů a rozkvetlých luk, které dominuje granulitový masiv hory Kleť. Území se skalními sruby, vápencovými a hadcovými výchozy a s úchvatným kaňonem řeky Vltavy, které je domovem nebývalého množství vzácných druhů rostlin i živočichů. Krajina bohatá na historii a lidové stavby. Krajina, jejíž bohatství je ukryté v nenápadnosti.

Od pondělí 20. 6. do středy 22. 6. se žáci sexty a druhého ročníku vydali na třídenní přírodovědeckou expedici do Českého Krumlova. Doprovázeli nás třídní učitelé, paní Vacková-Hezinová a pan Nemčik, paní psycholožka Babická a organizátor celé akce, pan učitel Dohnal. Součástí této vícedenní exkurze bylo také plnění úkolů z připraveného pracovního sešitu.

Z Dačic autobus vyrazil po osmé hodině ranní a do Krumlova jsme dorazili po desáté. Následovala registrace a ubytování v chatkách v Kempu Krumlov. Poté jsme se šli naobědvat do restaurace v kempu.

Odpoledne začal první výlet. Vyrazili jsme na předměstí Českého Krumlova, konkrétně do Vyšného, kde na nás čekala nejdříve ukázka sukcese a revitalizace v bývalém vápencovém lomu. Následně jsme se přesunuli na naučnou stezku do NPR Vyšenské kopce. Celkově stezka obsahovala 15 zastavení s informačními tabulemi, kde jsme se dozvěděli o historii stezky, o místní flóře a fauně, o způsobech zdejšího krajinného managementu a plánu péče a o nejrůznějších dalších zajímavostech. Vyšenským kopcům se také pro svoji podobnost s jihoevropskými lokalitami přezdívá „Mediterán u Krumlova“.

Na zdejších travních biotopech si žáci zkusili vykopat půdní sondu a zanalyzovat půdní pokryv. Vykopali jsme díru asi 40 cm hlubokou (tak, aby byly vidět diagnostické půdní horizonty). Čelo půdní sondy jsme přesně popsali a zaměřili a poté vyplnili i tzv. polní půdní záznam. Z popisu půdních horizontů nám posléze vyšlo, že se jedná o nejrozšířenější půdní typ v ČR – kambizem mesobazickou. Dále bylo možné se na dané lokalitě seznámit i s ukázkami entomologického a fytocenologického výzkumu. Bohužel jsme se již začali zpožďovat oproti časovému harmonogramu, tak jsme museli odbornou část programu přerušit a spěchat do kempu na večeři. Proto jsme nestihli třetí stanoviště, které se mělo věnovat hydrometrování a charakteristice potoka Polečnice (přítok Vltavy v Českém Krumlově). Alespoň část terénní aktivity, konkrétně nivelační zaměření koryta řeky a stanovení spádu řeky, nám pan Dohnal ukázal na úseku Vltavy v kempu. Následný večerní program pod vedením paní psycholožky Babické nám zhatil déšť.

Druhý den byl budíček nastaven na sedmou hodinu. Následovala rozcvička na protažení nohou, protože na plánu dne byla třešnička celého CHKO Blanský les, samotný vrchol Kleť s nadmořskou výškou 1 087 m n. m., s převýšením téměř 600 m a krkolomným terénem. Cesta začala o půl desáté z kempu a na vrcholku jsme byli po dvanácté. Na vrcholku nás nejdříve čekala prohlídka místní hvězdárny s doprovodným programem, kde nám pracovník hvězdárny pohovořil o jejich výzkumu komet a planetek. Poté následoval zasloužený odpočinek a oběd v místní restauraci. Na Kleti jsme pak ještě chvíli posečkali a prohlédli si širé okolí Blanského lesa z Josefovy věže, nejstarší kamenné rozhledny v Čechách.

Cestou nazpět se výletníci rozdělili na dvě skupiny: jedna, která neměla již sil, nasedla na autobus v Krasetíně a odjela do kempu a druhá pokračovala až k Přírodní rezervaci Dívčí kámen se stejnojmennou gotickou tvrzí na ostrohu při soutoku Křemžského potoka a Vltavy. Zde bylo ke shlédnutí spojení skalního útvaru meandrujícími vodními toky a pestrý botanický a zoologický systém. A pak už vlakem z Třísova do kempu, kde jsme se mohli těšit na opékání buřtů a sýrů u ohniště, doprovázené zpíváním a hraním na kytaru.

Třetí a poslední den se šlo do Krumlova do historické části. Na programu bylo dotazovat se lidí v rámci dotazníku v aplikaci Survey123. Zazněly otázky ohledně Krumlova, o zapsání do dědictví UNESCO, ale i ohledně věku a turismu. Mohli jsme si tak vyzkoušet nelehkou práci tazatelů. Po obědě následovalo sbalení tašek v kempu a cesta zpátky do Dačic.

Velice děkujeme zúčastněnému učitelskému sboru za krásnou akci a doufáme, že se terééní exkurze bude konat i pro příští generace, ať už ve stejné lokalitě, nebo v jiné oblasti České republiky.

Lukáš Rella

Vloženo Od
zpět nahoru