Gymnázium Dačice | 70 let
×
Letní prázdniny

Pohodové letní prázdniny přeje všem svým zaměstnancům a studentům Gymnázium Dačice. Odpočívejte a nabírejte síly. Těšíme se na Vás v sezóně 2024/2025, která začíná 2. září.

Jaké to vlastně je pracovat v laboratoři?

MOLBIB – kurz molekulární biologie a genetiky, který každoročně pořádá Jihočeská univerzita – fakulta přírodních věd v Českých Budějovicích, umožňuje zájemcům, budoucím maturantům z chemie či biologie, vyzkoušet si práci v laboratoři na vlastní kůži.

3 minuty ke čtení vloženo před 2 roky

Na dobrodružnou cestu za novým poznáním jsem se vypravila se spolužačkou Dančou Neshybovou v pondělí 6. 6. 2022 v 5:30 autobusem do Českých Budějovic. Hned po příjezdu jsme si poslechly přednášku o základech molekulární biologie a o genetice, kterou si pro nás připravila RNDr. Magda Zrzavá. Odpolední program byl zaměřen na metodu FISH (fluorescenční in situ hybridizace s telomerickou sondou). Metodu jsme úspěšně zvládly, naučily jsme se pipetovat, a nakonec jsme i v mikroskopu viděly osvícené telomery na chromozomech – určují stáří buněk a mimo jiné se z nich dá vyčíst i rakovina. Dozvěděly jsme se, že kdyby lidé telomery neměli, mohlo by to pro lidstvo znamenat nesmrtelnost.

Úterní den jsme celý strávily v laboratoři, učily jsme se metodu PCR amplifikaci a sekvenování mitochondriální oblasti HVRI. Nejprve jsme izolovali své DNA – ústa jsme si propláchly roztokem NaCl, aby se nám ze sliznice odloučilo co nejvíce buněk, poté následoval dlouhý, složitý proces. Celý vzorek jsme vyhodnotily až v pátek. 

Středeční program byl věnovaný včelám. Vyzkoušely jsme si metodu RT-qPCR – zkusily jsme změřit množství včelích RNA virů (DWV, virus deformovaných křídel). Tato metoda se používala i v covidové době v podobě PCR testu a my teď víme, proč samotné vyhodnocení PCR testů trvá delší dobu, není to žádná legrace. Odpoledne jsme vyhodnotily kalibrační křivku, jež nám umožnila spočítat přesné množství molekul DWV viru ze vzorku. Poté následovala přednáška o zajímavostech ze světa včel a následně ochutnávka medu, kromě našeho světlého a tmavého medu, jsme ochutnaly i med z Chorvatska, Portugalska a Španělska.  (Soutěž vyhrál český med.)

Ve čtvrtek nám byl přiblížen výzkum imunity na octomilkách, které jsou imunitním systémem podobné lidem. Vědci na nich zkoumají především diabetes a obezitu. Profesor Adam Bajgar nám představil i konfokální mikroskop se kterým pracuje.

Konec týdne v Českých Budějovicích zakončila přednáška o mtDNA a poté následná analýza mtDNA sekvencí z úterního dne. Dozvěděly jsme se, že mitochondriální Eva a mitochondriální Adam se ve skutečnosti nikdy nepotkali, protože Eva pocházela z Egypta a Adam ze střední Ameriky – byl starší než Eva. Z analýzy mtDNA lze určit z jaké haploskupiny pocházíte. V Evropě je nejčastější haploskupina Helena.

V pátek navečer jsme dojely v pořádku zpět do Dačic s úsměvem na rtech a diplomem v ruce.
Děkujeme paní učitelce Smejkalové a vedení gymnázia, že nás uvolnili na celý týden ze školy, a umožnili nám tak vyzkoušet, jaká je práce vědce a laboranta. 

Michaela Kořínková, 2. ročník

Vloženo Od
zpět nahoru