Gymnázium Dačice | 70 let

Fyzikální měření

V pondělí 28. května jsme se my, žáci kvinty, vydali na dobrodružnou cestu do Českých Budějovic. Cílem naší cesty byly laboratoře Ústavu fyziky a biofyziky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

2 minuty ke čtení vloženo před 5 roky

Brzy ráno se naše nepočetná skupinka sešla na autobusovém nádraží a odtud odcestovala veřejnou dopravou. Po dlouhé cestě jsme se dostali až do požadovaného pavilonu, kde jsme navštívili technické laboratoře např. Laboratoř plazmatu, Laboratoř optické spektroskopie, Laboratoř elektroniky. Poté jsme se přesunuli do Laboratoře mechaniky k samotným pokusům. Na různých stanovištích jsme si mohli změřit moment setrvačnosti, dobu kmitu reverzního kyvadla, viskozitu kapalin a vyzkoušet princip solárního panelu a tepelného čerpadla. Měli jsme čas si zkusit pouze dva pokusy. Poté jsme došli na náměstí, kde jsme dostali asi hodinový rozchod.

Když jsme se opět všichni shledali, vydali jsme se na autobusové nádraží a nastoupili do autobusu. Tak započala naše cesta domů. Velký dík si zaslouží paní učitelka Jana Morávková, která nás doprovázela a vše domlouvala s paní Ing. Helenou Polákovou, Ph.D. Paní inženýrka nám pokusy podrobně vysvětlila a místy se až nestačila divit, jak nám jde měření hezky od ruky. Jelikož byla paní inženýrka s naší prací spokojená, pozvala nás na další návštěvu a my se na nadcházející setkání v laboratořích Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity těšíme již teď.

Barbora Lesná, kvinta

Vloženo Od
zpět nahoru