×
Kritéria přijímacích zkoušek na GD

Na stránce Studium/Přijímací zkoušky byla zveřejněna kritéria pro přijímání žáků do čtyřletého i osmiletého gymnázia pro školní rok 2021/2022.

Fyzikální měření na Přírodovědecké fakultě JU

Dne 13. 6. 2018 se paní učitelka Jana Morávková a žáci 3. ročníku v rámci přírodovědných praktik vydali na Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity do Českých Budějovic, kde byl pro nás přichystán program týkající se fyziky, přesněji optiky.

Po příchodu na fakultu nás přivítal pan RNDr. Milan Durchan, CSc., který se o nás celé dopoledne staral. Nejdříve jsme byli seznámeni se vším, co na fakultě můžeme studovat a čím se zde příslušní pracovníci zabývají v jednotlivých laboratořích. Dále pro nás byly přichystané experimenty v laboratoři optické spektroskopie, které jsme si mohli po dvojicích vyzkoušet. Mezi experimenty pan doktor Durchan zařadil např. pokus s Faradayovým jevem, pokus na polarizaci světla islandským vápencem, měření rychlosti světla nebo pokusy se sadou geometrické optiky. Ke konci našeho programu nám byly ukázány i některé z ostatních laboratoří, jako například laboratoř plazmatu. K závěru bych chtěla poděkovat paní učitelce Janě Morávkové, že nám umožnila absolvovat tuto exkurzi, která byla velice zajímavá, a panu Milanovi Durchanovi, který se nám plně věnoval.

Pavla Deutscharová, 3.ročník

Vloženo Od
nahoru