Gymnázium Dačice | 70 let
×
Ústní maturitní zkoušky

Ve dnech 20. - 22. května probíhají ústní maturitní zkoušky 4. ročníku a oktávy. V těchto dnech jsme schopni zajistit výuku pouze třídám nižšího gymnázia. 1.-3. ročník, kvinta, sexta a septima mají ředitelské volno.

Geografové a kartografové

Účastí v krajském kole zeměpisné olympiády 17. března skončila pro Jiřího Macuru, Bedřicha Nehybu a Martina Urbance tříměsíční pouť touto soutěží od kvalitně připraveného školního kola, přes dominanci v kole okresním až po následný postup do kraje.

2 minuty ke čtení vloženo před 3 roky

V této části zeměpisné olympiády byly znovu prověřeny geografické znalosti a všeobecný přehled žáků ve světovém dění otázkami a úkoly ve třech dílčích oblastech – didaktický test, práce s atlasem a praktická část. V komplikované době distančního konání soutěže obstáli naši žáci se ctí.

Nejlepšího umístění, pátého místa, nakonec dosáhl ve své kategorii Martin Urbanec ze třetího ročníku, přičemž na výsledné druhé místo mu scházely pouhé dva body. Příští rok se již Martin bude touto dobou pilně připravovat na maturitní zkoušku, a tak mu patří velké poděkování za tříleté úspěšné působení na zeměpisných soutěžích. Doufám, že v příštích ročnících Jiří, Bedřich nebo někdo další na Martina úspěšně naváže.

Krajským kolem zeměpisné olympiády však zájmová činnost v rámci zeměpisu tento školní rok nekončí. Stále se žáci mohou účastnit i doplňkové soutěže O nejlepší mapu na geografické téma (viz odkaz s podrobnostmi ZDE). Tato soutěž má prověřit kartografické znalosti žáků skrze vypracování mapy na libovolné geografické téma. Odevzdání žákovských map v libovolné formě je možné do 2. května. Tomu byla zároveň upravena i činnost badatelského klubu gymnázia ve druhém pololetí. Členové klubu využívají ke zpracování soutěžní mapy geoinformační software ArcGIS Pro. Zapojit se však mohou i další zájemci.

„Umíme-li číst mapu, známe nový jazyk. Tvoříme-li ji – mluvíme jím.“
A. M. Berljant

 Jan Dohnal

Vloženo Od
zpět nahoru