×
Přijímací zkoušky

V tomto týdnu se konají přijímací zkoušky uchazečů o čtyřleté a osmileté studium gymnázia. Administrace probíhá u vstupu ze zahrady školy od půl osmé do půl deváté. Těšíme se na Vás!

Krajské kolo zeměpisné olympiády

Ve středu dne 20. 3. 2019 vyjel student prvního ročníku Martin Urbanec společně s pedagogickým doprovodem Karlem Chalupou do Českých Budějovic na krajské kolo zeměpisné olympiády. Martin soutěžil v kategorii D, která sdružuje žáky nad 15 let.

1 minuta ke čtení vloženo před 2 roky

Celkem se tohoto kola zúčastnilo 14 studentů z různých středních škol. Celkově obsadil páté místo - získal 73,0 bodů a umístil se 3 body za třetím a 3,5 bodu za druhým v pořadí. Vítěz už měl od ostatních větší bodový odstup. Soutěž sestávala ze tří částí, stejně jako na okrese - práce s atlasem, bez atlasu a praktické části. Martin zaslouží pochvalu jak za přípravu na soutěž, tak i za celkové umístění, vždyť on byl nejmladší ze všech účastníků. Proto si dal závazek, že i v příštím ročníku se bude snažit probojovat do krajského kola a získat zde lepší umístění. Na závěr chci poděkovat Martinovi za reprezentaci naší školy ve znalostech ze zeměpisu a popřát mu hodně úspěchů i v dalších soutěžích, které bude ještě v letošním školním roce absolvovat.

Karel Chalupa, pedagogický doprovod

Vloženo Od
zpět nahoru